06.06.2019 -

Työntäyteinen hallituskausi käynnistyy

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Antti Rinteen johdolla neuvoteltu hallitusohjelma julkaistiin 3.6. Hallitus nojaa runsaskätisissä meno- ja investointilisäyksissä kunnianhimoiseen työllisyysasteen ja sitä kautta tapahtuvaan valtion tulopohjan voimakkaaseen kasvuun. Työllisyysastetavoitteeksihan on ohjelmassa asetettu 75 % vuoteen 2023 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 60 000 uutta työllistä.

Heikkenevien suhdannenäkymien valossa Rinteen hallitus epäonnistuu uskottavan ja konkreettisen keinovalikoiman kirjaamisessa tukemaan työllisyyden nopeaa kasvua. Hallitusohjelman työmarkkinoiden kehittämistä käsittelevässä osiossa on itseasiassa useita kehitystä ennemmin väärään suuntaan vieviä ehdotuksia.

TEM julkaisi 14.5. oman työmarkkinaennusteensa, jonka mukaan lähivuosien työllisyyden nousu on palvelusektorin kasvun varassa. Ennusteessa todetaan, että teollisuuden ja rakentamisen kasvu on hidastumassa ja kansantalouden kasvu on aiempaa enemmän palvelutuotannon kasvun varassa. Tämä jää valitettavan pienelle huomiolle ohjelman toimenpiteissä samoin kuin se tosiasia, että yksityiset palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen n. 300 000 uutta työpaikkaa ja vastanneet lähes yksin viimeaikaisesta työllisyysasteen noususta. Tämän valossa on selvää, että hallituksen 75 %:n työllisyystavoite on mahdoton saavuttaa, mikäli palvelusektorin kasvunedellytyksistä ei huolehdita.

Työmarkkinajärjestöille hallitus sysää vastuuta 30 000 uuden työpaikan saavuttamisesta. Palta on luonnollisesti valmis osallistumaan tähän työhön. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että viimekädessä vastuu työllisyyskehityksestä on maan hallituksella. Hallituksella pitää olla kyky tehdä vaikeitakin päätöksiä erityisesti tilanteessa, jossa työmarkkinajärjestöt eivät löydä yhteisymmärrystä riittävästä keinovalikoimasta.

Yli 190-sivuinen hallitusohjelma sisältää toki palvelualojen kannalta myös myönteisiä kirjauksia. Niistä erityisesti voi nostaa esiin hallituksen kasvavat panostukset väyläverkostomme kehittämiseen ja kunnossapitoon, elinkeinorakenteen monipuolistamiseen sekä osaamiseen ja innovaatioihin.

Seuraavat Paltan vaikuttamisen kannalta keskeiset askeleet hallitusohjelman osalta otetaan, kun ministeriöt purkavat sitä toimeenpanosuunnitelmiksi. Näissä suunnitelmissa konkretisoituu ja tarkentuu myös hallituksen tahtotila yleisemmän tason ohjelmakirjauksille.

Tältä kirjoittajalta myös