06.04.2023 -

Työvoimapula ratkaistava hallitusneuvotteluissa 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

, , ,

Eduskuntavaalit on käyty ja äänestäjät osoittaneet tahtoa suunnan muuttamiselle. Tästä osoituksena kansanedustajapaikkojen muutokset – hallituspuolueet menettivät kaikkiaan 17 kansanedustajaa oppositiopuolueille. 

Vaalien suurin voittaja korosti kampanjassaan julkisen talouden tasapainottamisen merkitystä vielä vahvemmin kuin muut puolueet. Puolueiden väliset erot siinä, miten ja minkä verran julkista taloutta tulisi alkavalla vaalikaudella tasapainottaa, olivat merkittäviä. Hallitusneuvotteluista on siis helppo ennustaa vaikeita jo pelkästään yhteisen talouspolitiikan näkökulmasta. 

Työvoiman tarjonnan lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista edistää talouskasvua ja parantaa julkista taloutta Suomessa. Palvelualat odottavatkin tulevalta hallitukselta ratkaisuja suurimmaksi kasvun esteeksi kokemaansa työvoimapulaan.  

Paltan tuoreen jäsenkyselyn mukaan työvoimapula on jo nyt yli puolella vastanneista palveluyrityksistä kasvun este. Tilanteen ennakoidaan pahentuvan merkittävästi seuraavan hallituskauden aikana – lähes 70 % yrityksistämme katsoi, että työvoimapulasta tulee vielä nykyistäkin merkittävämpi kasvun este seuraavien neljän vuoden aikana. 

Kyselymme perusteella on selvää, että palvelualojen näkökulmasta tärkeimmät ratkaisut hallitusneuvotteluissa liittyvät työvoiman tarjonnan lisäämiseen ja varmistamiseen. Ratkaisuksi tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kauaskantoista toimenpidekokonaisuutta, joka sisältää myös nopeavaikutteisia keinoja akuuttiin ongelmaan vastaamiseen.  

Hallitusneuvotteluissa keinoja tulee etsiä ennakkoluulottomasti niin koulutuksesta, maahanmuutosta, työnteon kannusteista kuin työelämän joustoista. Olemme Paltassa esittäneet näihin kaikkiin ratkaisuja Palvelus Suomelle -hallitusohjelmatavoitteissamme

Talouskasvun esteiden raivaaminen on Suomelle kohtalonkysymys.

Talouskasvun esteiden raivaaminen, on sitten kyse työvoimapulaan liittyvistä ratkaisuista, TKI-panostuksista tai jostain aivan muusta, on Suomelle kohtalonkysymys. Vaikka julkisen talouden tasapainottaminen tulee väistämättä vaatimaan menoleikkauksia, niiden mittakaavaan tulevina vuosina voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla, jos talouskasvuun saadaan ennusteita enemmän vauhtia. 

Tätä kasvua Suomeen taas ei synny, elleivät yrityksemme voi luottaa siihen, että niiden ongelmat otetaan maan hallituksessa tosissaan ja että niihin vastaamiseen otetaan käyttöön myös poliittisesti vaikeitakin ratkaisuja. Hallitusneuvotteluihin aikanaan osallistuvilla puolueille on tässä todellinen näytön paikka. 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös