04.01.2024 -

Uudella strategialla kohti kestäviä ratkaisuja

Tuomas Aarto

Toimitusjohtaja, Johto

, ,

Lähdemme Paltassa uuteen vuoteen uuden strategian viitoittamalla tiellä. Viime vuoden lopulla valmistuneessa strategiassa yksi keskeisistä linjauksistamme on yhteistyö – ja kestävien ratkaisujen hakeminen muutoksiin yhteistyöllä. Uskomme Paltassa aktiiviseen, ratkaisukeskeiseen dialogiin yhdessä sidosryhmiemme kanssa.  

Yhteistyön taitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuutta on se, että käydään vuoropuhelua erityisesti silloin, kun on vaikeaa. Tänä alkavana vuonna tulemme tarvitsemaan monipuolisia reittejä toimiviin ratkaisuihin työmarkkinatoiminnassa ja yhteiskunnassa laajemminkin.  

Palvelualoilla on keskeinen ja jatkuvasti kasvava rooli Suomen taloudessa, työllisyydessä ja kilpailukyvyssä. Palveluvaltaistuminen, palveluinnovaatiot ja kiertotalous vahvistavat Suomen menestymistä. Myös globaalissa kilpailussa pärjäämiseksi palvelualoilla on paljon annettavaa, mm. viennin vahvistamisessa ja teknologian, kuten vaikkapa tekoälyn, hyödyntämisessä. 

Palvelualojen yritykset ja muut organisaatiot ovat keskeisiä toimijoita sekä ekologisesti että sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Paltassa me edistämmekin laajasti palveluiden kautta tapahtuvaa lisäarvon syntymistä – ja visiomme mukaisesti kiritämme Suomea kestävään kasvuun. 

Toteutamme strategiaamme jatkossa kolmen strategisen fokusalueen kautta: 

Työelämän kestävä uudistaminen. Rakennamme kestävää keskusteluyhteyttä kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja edistämme dialogin kautta paikallista sopimista tuloksekkaan yritys- ja työpaikkakohtaisen yhteistyön näkökulmasta. Muuttuvassa työelämässä haemme aktiivisesti ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.   

Kilpailukykyiset palvelut kasvun ajurina. Teknologisten ratkaisujen kehittyessä myös palvelut kehittyvät yhä enemmän teknologiaa hyödyntäviksi. Parannamme näiden palveluiden toimintaedellytyksiä ja kehitämme myös Paltaa teknologiasuuntautuneesti. Epävakaassa maailmassa edistämme Suomen fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta. 

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen. Kokonaan uudeksi fokusalueeksi strategiatyössä nousi työvoiman saatavuus. Ajamme aktiivisesti toimia, joilla saadaan varmistettua osaavan työvoiman saatavuus palvelualoilla. Edistämme työperäistä maahanmuuttoa ja ennakoimme palvelualojen muuttuvia osaamistarpeita, näin olemme mukana tuomassa ratkaisuja Suomen osaajapulaan. Panostamme laajasti palvelualojen veto- ja pitovoiman kehittämiseen. 

Uudessa strategiassamme on nyt määritelty ensimmäistä kertaa myös perustehtävämme. Tavoitteenamme oli kuvata ne toimintamme osa-alueet, jotka muodostavat pohjan strategiamme toteuttamiselle ja kaikelle tekemisellemme. Kolme kivijalkaamme ovat toimivat jäsenpalvelut, työelämän kehittäminen sopimustoiminnan ja vaikuttamistyön kautta, sekä edunvalvontaa ja neuvottelutoimintaa tukevat tiedontuotanto ja viestintä.  

Jatkossa myös siirrymme ns. rullaavaan strategiaan. Rullaavuus tarkoittaa sitä, että tarkistamme vuosittain strategian painopistealueet ja tekemisen tavat, ja muutamme niitä tarvittaessa joustavasti, kun maailma ympärillä muuttuu. Viime vuodet ovat osoittaneet, että joustavuus ja muuntautumiskyky ovat tärkeimpiä ominaisuuksia kaikille organisaatioille. 

Me palvelualoilla uskomme, että tällaisina epävarmoina aikoina tarvitaan hihojen käärimistä yhteisen hyvän eteen rakentavassa hengessä, muutoksista huolimatta ja ennen kaikkea niiden kiivaassa vauhdissa mukana pysymiseksi.

Palvelut kirittävät kestävään kasvuun – uusi strategiamme

Palta rakentaa menestyksen edellytyksiä palvelualojen kukoistukselle. Kuljemme kohti visiotamme kolmen strategisen painopisteen kautta:

  • Työelämän kestävä uudistaminen
  • Kilpailukykyiset palvelut kasvun ajurina
  • Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

Tutustu strategiaamme tarkemmin

Tältä kirjoittajalta myös