23.05.2023 -

Vallan pitää tuoda myös vastuuta

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

, , ,

Talouskasvulla on keskeinen rooli julkisen talouden tasapainottamisessa ja sitä kautta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa. Monesti sanotaan, että valta tuo myös vastuuta. Nyt jos koskaan on oikea aika osoittaa tätä vastuuta, kun seuraavaa neljää vuotta linjaavaa hallitusohjelmaa väännetään kasaan Säätytalolla.

Talouskasvu luo työpaikkoja ja lisää kansantalouden tuotantoa. Kun yritykset menestyvät ja laajentavat toimintaansa, ne palkkaavat lisää työntekijöitä, mikä puolestaan nostaa työllisyyden tasoa. Korkea työllisyysaste taas vahvistaa kulutuskysyntää ja elvyttää kotimaista markkinaa sekä vähentää julkisen sektorin menoja. Parhaimmillaan saadaan liikkeelle positiivinen kierre, jossa talouskasvu vahvistaa itse itseään.

Voidakseen kasvaa ja työllistää palvelualat tarvitsevat myös poliittisia päätöksiä, sillä kasvu ei tapahdu itsestään.

Yksityiset palvelut työllistävät yli miljoona ihmistä ja 2000 -luvulla niille on syntynyt yli 330 000 työpaikkaa. Työvoimapula on palvelualoilla valtava kasvun este. Voidakseen kasvaa ja työllistää palvelualat tarvitsevat myös poliittisia päätöksiä, sillä kasvu ei tapahdu itsestään.

Poliittisilla päätöksillä ja talouspolitiikan suunnalla on suuri vaikutus talouskasvun syntymiseen. Vallassa vuorollaan olevien päättäjien tulisi luoda suotuisa toimintaympäristö yrityksille ja kannustaa niitä investointeinteihin sekä osaamisen kehittämiseen. Pitkäjänteinen ja ennakoitava poliittinen päätöksenteko on Suomeen tehtävien investointien elinehto.

Päätösten ja linjausten perusteellinen arviointi on olennainen osa vastuullista johtajuutta. Poliitikkojen tulisikin olla aikaisempaa valmiimpia haastamaan omia totuuksiaan ja mielipiteitään sekä tekemään päätöksiä, jotka palvelevat laajemmin nyt tärkeää talouskasvua, joka omalta osaltaan mahdollistaa hyvinvointia suomalaisille.

Poliitikkojen tulisi uskaltaa tehdä myös sellaisia valintoja, jotka kiistatta hyödyttävät koko yhteiskuntaa, vaikka ne tuntuisivatkin henkilökohtaisesti epämukavilta.

Erityisesti hallitusvastuussa olevien puolueiden poliitikkojen tulisi uskaltaa tehdä myös sellaisia valintoja, jotka kiistatta hyödyttävät koko yhteiskuntaa, vaikka ne tuntuisivatkin henkilökohtaisesti epämukavilta.

Oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemällä hallituspuolueet ja niiden poliitikot voivat saavuttaa pitkäaikaisempia ja kestävämpiä tuloksia. Näin menettelemällä on Suomen historiassa syntyneet arvostetuimmat poliitikot ja näin ne syntyvät myös jatkossa.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös