30.07.2021 -

Valtuustokausi alkaa – nyt katse kunnan elinvoimaan

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Valtuustokauden alku on perinteisesti kiireistä aikaa. Valtuutetut tutustuvat tehtäviinsä ja samaan aikaan valmistellaan kauden keskeisin linjapaperi, lakisääteinen kuntastrategia. Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki bloggaa siitä, mitä valtuutettujen kannattaa kauden alussa huomioida, ja miten kuntapäättäjät voivat edistää alueensa elinvoimaa.

Uusi valtuustokausi alkaa kunnissa heti elokuun alussa. Lämpimät onnittelut kaikille valtuutetuille vielä kerran!

Valtuustokauden alku on perinteisesti kiireistä aikaa, kun valtuutetut tutustuvat tehtäväänsä ja sen mukanaan tuomiin uusiin luottamustehtäviin lautakunnissa ja jaostoissa. Samanaikaisesti kunnissa kuitenkin valmistellaan ja hyväksytään valtuustokauden keskeisin linjapaperi, lakisääteinen kuntastrategia.

Kuntastrategia saattaa monesta valtuutetusta tuntua kovinkin yläpilvessä liikkuvalta, paperinmakuiselta asiakirjalta verrattuna vaalikentillä keskusteltuihin asioihin. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan strategiassa linjataan kunnan keskeinen tekeminen ja kehittäminen koko valtuustokauden ajaksi. Valtuutettujen kannattaakin heti kautensa alussa olla hereillä.

Erityisen tarkkana kannattaa olla siitä, mitä strategiaan kirjataan kunnan elinvoimasta ja elinkeinopolitiikasta. Uudehkon kuntalain mukaanhan kunnan tehtävä on edistää alueensa elinvoimaa. Ja juuri tähän tehtävään meillä Paltassa on muutama terveinen uusille päättäjille.

Elinvoiman parantamiseksi kuntien kannattaa päämäärätietoisesti avata julkista palvelutuotantoaan alueensa yrityksille. Tämä koskee kaikkia palveluita – niin lakisääteisten palvelujen tuottamista kuin muitakin kunnan tarjoamia palveluja. Jokaisen päättäjän tulisi pohtia tarkasti, tarvitseeko kunnan itse tuottaa tietyt palvelunsa, vai voisiko niiden tuottamisen avata yrityksille kilpailuttamisen kautta.

”Elinvoiman parantamiseksi kuntien kannattaa päämäärätietoisesti avata julkista palvelutuotantoaan alueensa yrityksille.”

Toinen keskeinen kysymys liittyy osin samaan asiaan, eli kunnan omistajapolitiikkaan. Monet kunnat harjoittavat hyvinkin laajaa elinkeinotoimintaa omistamiensa yritysten kautta. Osalle niistä on varmasti hyvät perusteet, mutta on myös paljon kuntaomisteisia yhtiöitä, joiden tarjoamia palveluita voisi hyvin hankkia yksityisiltä toimijoilta kunnan oman yhtiön sijaan.

Useat kunnat omistavat yksin tai yhdessä muun muassa turvallisuuspalveluita, taloushallintoa ja kiinteistöhuoltoa tarjoavia yrityksiä, jotka monesti vielä kilpailevat yksityisten toimijoiden kanssa markkinoilla. Tällaiselle kunnan toiminnalle on kovin vaikea löytää perusteita.

Kilpailun tuomia etuja on mahdoton kiistää. Siksi kuntien kannattaisi hyödyntää sen tuomat edut huomattavasti nykyistä paremmin. Samalla on syytä tarkastella kriittisesti markkinoilla toimivien kuntaomisteisten yhtiöiden roolia ja uskallettava myös luopua niistä. Näillä toimilla edistettäisiin koronasta rajustikin kärsineiden palvelualojen elpymistä, kasvua ja kykyä työllistää.

”Kilpailun tuomia etuja on mahdoton kiistää.”

Valtuutettujen tulee ottaa vahvempaa roolia kunnan omistajapolitiikassa. Liian usein se on puhtaasti keskeisten virkamiesten ohjauksessa. Jokaisen kunnan tulisi vähintään kerran valtuustokaudessa arvioida kriittisesti palvelutuotantonsa rakenne joko kuntastrategian yhteydessä tai osana sen toimeenpanoa. Tätä valtuutettujen kannattaa vaatia heti valtuustokauden alussa.

Paltan viestit uusille kuntapäättäjille:

Mahdollistetaan tasapuolinen kilpailuasetelma kunnissa

  • Markkinoilla toimivien kuntayhtiöiden rooli ja tarpeellisuus tulee arvioida valtuustokausittain. Uusille markkinoille lähtemisiin tulee suhtautua erittäin pidättyvästi.

Avataan julkista palvelutuotantoa

  • Julkista palvelutuotantoa on avattava yrityksille ja monituottajuus on otettava laajemmin käyttöön.
  • Kuntien itse tuottamien palveluiden kustannusrakenne on tehtävä paremmin vertailtavaksi ja läpinäkyväksi.

Kehitetään kuntien hankintaosaamista

  • Kuntien hankintaosaamisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Kuntien julkisia hankintoja on kehitettävä ja osaamista lisättävä kautta koko kuntakentän.

Varmistetaan sujuvat digi- ja liikennepalvelut

  • Kuntien palveluiden digitalisointi on nostettava ensisijaiseksi tavoitteeksi.
    Liikenteen infraan ja palveluihin on panostettava.
  • Näin varmistetaan työvoiman ja tavaroiden sujuvampi ja vähäpäästöisempi liikkuminen kaikkialla Suomessa.

Lataa Paltan kuntavaaliviestit kokonaisuudessaan

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös