30.04.2019 -

Vappu on osaamisen juhla

Tuomas Ylitalo

Rakkaat lukijat, mitä erinomaisinta vappua!

Vappua pidetään perinteisesti suomalaisen työn päivänä. Se on juhlapäivä, jolloin olemme yhdessä ylpeitä yhteisistä ja omista saavutuksistamme. Vappuna jokainen on aidosti ja rehellisesti ylpeä omasta koulutustaustastaan ja osaamisestaan. Ja syystäkin!

Työ on meille kaikille jollakin tavalla elämän prinsiippi. Työ on parasta sosiaaliturvaa ja työ todellakin opettaa tekijäänsä. Vaalien aikana julkisuudessa puhuttiin paljon työllisyysasteen nostamisesta. Työllisyys saadaan Suomessa nousuun osaamiseen panostamisen sekä fiksun tekemisen kautta. Osaaminen on menestyksen moottori.

Osaaminen on Suomen menestyksen moottori.

Tuottavuus ei voi kasvaa ilman osaamista. Ilman osaajia yritysten kasvu ja tuottavuus jää heikoksi. Digitaalisen maailman osaamisiin panostaminen kannattaa. Esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoiminen mahdollistaa palvelualoillakin tuottavuuden kasvattamisen.

Jos pitäisin tänä vuonna oman vappupuheeni kymmentuhatpäiselle yleisömerelle, aloittaisin sen vaatimalla tulevalta uudelta hallitukselta merkittäviä koulutuspanoksia osaamisen kehittämiseen. Suomi tarvitsee osaamista ja huippuosaajia. Nyt ja tulevaisuudessa – nykyisestä väestöpohjasta sekä ulkomailta.

Työelämän tarpeista lähtevästä jatkuvasta osaamisen päivittämisestä on tehtävä uusi normaali. Se kustantaa koulutuksen, jolla tarve on.

Meidän jokaisen on otettava yhä enemmän vastuuta myös itsestämme ja oman osaamisemme kehittämisestä. Tätä helpottamaan on panostettava digioppimisympäristöihin ja oppimisanalytiikkaan kaikilla koulutusasteilla. Työelämän osaamisten tulee näkyä yhä selvemmin ennen kaikkea koulutustarjonnassa ja sen saavutettavuudessa.

Oppilaitosten tulee mukautua yhä tehokkaammin työelämän tarpeisiin. Jatkossa työnantajille ja oppilaitoksille kaikilla koulutusasteilla on tarjottava mahdollisuus ketterään ja aktiiviseen yhteistyöhön. On luotava sujuvat puitteet yhteistyölle.  Ammatillisen sekä korkeakoulutuksen uudistukset jatkuvan oppimisen näkökulmasta on vietävä onnistuneesti maaliin. Nyt on korkea aika panostaa perustaitojen kehittämiseen sekä työelämän tarpeista nouseviin osaamiskapeikkoihin.

Hyvä vappukansa!

Juhlikaamme, pysähtykäämme hetkeksi ja nauttikaamme nyt aiemmin saavutetuista onnistumisistamme. Huomenna koittaa jälleen aika, jolloin tarvitsemme osaamistamme luodaksemme paremman tulevaisuuden. Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Olkaamme aidosti ylpeitä koulutusjärjestelmämme tarjoamasta mahdollisuudesta kehittää jatkuvasti itseämme ja osaamistamme!

Osaajat – lakit päähän!

Tältä kirjoittajalta myös