06.06.2024 -

Vihreän siirtymän ratkaisevat investoinnit ja yritysten digitalisaatio – mitä EU:lta tarvitaan?

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

, ,

Vihreä siirtymä nojaa vahvasti paitsi investointeihin myös digitaalisiin ratkaisuihin. Digipalveluilla voidaan vähentää ilmastopäästöjä lukuisin eri tavoin, selviää tuoreesta palvelualojen ilmastotiekartasta. Kesäkuussa järjestetään myös eurovaalit, ja uusien parlamentaarikkojen keskeinen tehtävä onkin edistää yritysten digitalisaatiota ja vihreän siirtymän investointeja.

Digitalisaatiolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta hämmästyttävän paljon. Maailman talousfoorumin selvityksessä arvioitiin toissa vuonna, että digiratkaisut voivat tuoda jopa 20 % niistä päästövähennyksistä, joita maailmassa tarvitaan nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Myös palvelualojen uunituore ilmastotiekartta kuvaa digitalisaation suurta merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tiekartassa arvioidaan, että Paltan edustamat palvelualat tuottavat nykyisin noin 3,5 miljoonaa tonnia hiilikädenjälkeä vuodessa. Tästä yli 90 % syntyy digiratkaisujen käytöstä osana palvelusuoritetta tai kokonaan digitaalisissa palveluissa. Hiilikädenjälki kuvaa niitä myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita saadaan aikaiseksi modernin palvelun tai tavaran käytöllä.

Palvelualat tuottavat nykyisin noin 3,5 miljoonaa tonnia hiilikädenjälkeä vuodessa

Digitaalisten päästövähennyskeinojen kirjo on laaja, ja niitä hyödynnetään lähes kaikilla Paltan päätoimialoilla. Esimerkiksi merilogistiikan ”virtual arrival” -toimessa laiva hidastaa nopeuttaan siten, että se saapuu perille sataman vastaanottokyvyn mukaisesti. Tämä pienentää polttoaineenkulutusta verrattuna perinteiseen tapaan, jossa laiva kiiruhtaa satamaan odottamaan omaa vuoroaan.

Jotta digitaalisten päästövähennyskeinojen hyödyt saadaan ulosmitattua, tulee julkisen sektorin edistää palveluyritysten digitalisaatioponnistuksia sekä Euroopassa että Suomessa. EU-tasolla tulisi suunnataan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan puiteohjelmarahoitusta soveltavaan kehitystyöhön, yritysten tuottavuuden parantamiseen, teknologian hyödyntämiseen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon

Toimintaympäristö suotuisaksi investoinneille

Investoinnit ovat keskeisiä vihreän siirtymän toteuttamisessa. Esimerkiksi Euroopan Green Deal -ohjelma vaatii tällä vuosikymmenellä arviolta noin 500 miljardin euron vuotuiset investoinnit.

Palvelualat mahdollistavat vihreän siirtymän investointeja monin eri tavoin. Esimerkiksi merituulivoimahankkeiden työpaikoista noin 60 % syntyy palvelualoille tai palvelutyyppisiin tehtäviin. Työpaikoissa korostuvat erilaiset suunnittelu- ja konsultointipalvelut, sähköasennukset sekä huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Investointeja tarvitaan myös liikenne- ja logistiikkasektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Ajoneuvokaluston uusiminen vähäpäästöisemmäksi on valtava urakka, joka kestää vuosikausia.

Eurooppalainen investointiympäristö on muutettava nykyistä suotuisammaksi, ja tämä on toteutettava Euroopan parlamentin seuraavalla kaudella

EU-maissa tarvitaan myös investointeja kestävien liikennepolttoaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi eurooppalaisen lentoliikennetoimialan ilmastotavoite – nettonollapäästöt 2050 – edellyttää valtavia määriä kestäviä lentopolttoaineita. Näiden saatavuus on kuitenkin vielä hyvin rajallinen ja hinta korkea. Uusia tuotantolaitosinvestointeja on varmistettava riittävän paljon Eurooppaan, sillä liiallinen nojaaminen kolmansiin maihin lisää saatavuuteen liittyviä riskejä.  

Eurooppalainen investointiympäristö on muutettava nykyistä suotuisammaksi, ja tämä on toteutettava Euroopan parlamentin seuraavalla kaudella 2024—2029. Viime vuosina valtiontukisääntöjä on löysennetty ja jäsenvaltioiden tukikilpailu kiihtynyt, mikä on ongelmallista Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

Koska tiukka valtiontukipolitiikka on lähivuosina epätodennäköistä, tulisi ottaa käyttöön seuraavaksi paras vaihtoehto. EU-tasolla tulisi perustaa valtiontukien suuntaamiseksi uusi yhteinen rahoitusväline, joka perustuu excellence-periaatteeseen, ei jäsenmaakohtaisiin kiintiöihin. Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt tällaisen rahaston perustamista jo helmikuussa 2024, ja se hyödyttäisi vihreää siirtymää myös palvelualoilla.

Vihreä siirtymä nojaa voimakkaasti yritysten digitalisaatioon ja investointeihin. Seuraavalla europarlamenttikaudella tarvitaan määrätietoisia toimia näiden edistämiseksi – se olisi Palvelus Euroopalle.

Palvelus Euroopalle on Paltan eurovaaleihin liittyvä teemasarja, johon kuuluu eurovaalitavoitteidemme teemoja esitteleviä blogeja ja podcasteja. EU on yksi maailman suurimmista talouksista, ja sen kilpailukyky pohjaa toimivaan sisämarkkinaan. Talouskasvua tarvitaan eurooppalaisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Parhaiten sitä on mahdollista saada palveluista, sillä palvelusektorilla on unionissa suurin taloudellinen kasvupotentiaali. Siksi Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimivat sisämarkkinat myös palvelualoille ovat Palvelus Euroopalle.

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös