28.06.2022 -

Yhdenvertainen työelämä vaatii aktiivista työtä

Anna Storm

, , ,

Hyvää Pride-viikkoa! Vielä on hetki jäljellä kansainvälistä Pride-kuukautta. Tänä vuonna Pridea vietetään myös Suomessa ensimmäistä kertaa koko kuukauden mittaisena.  

Tasa-arvo, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus ovat keskeisiä ihmisyyden arvoja ja itsessään jakamattomia. Ne ovat kuitenkin myös työkaluja, joiden avulla voimme rakentaa parempia työpaikkoja ja yrityskulttuureja. Arvojen edistäminen arjen tasolla vaatii sitoutumista ja jatkuvaa aktiivista työtä niin yksilöiltä kuin organisaatioilta.  

Oslossa viikonloppuna tapahtunut järkyttävä ammuskelu osoittaa, että ihmisoikeuksia on puolustettava horjumatta.  

Kuluneina viikkoina mediassa on kirjoitettu paljon myös häirinnästä, ja keskustelu on saanut minut ajattelemaan turvallisen ja turvallisemman tilan käsitettä. Ajatuksena turvallisemmissa tiloissa on, että jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiin ja toimintaan ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta. 

Vähemmistöön kuuluville avoimuus ei aina ole itsestäänselvyys.

Kysymys sinulle, lukija: Puhutko elämästäsi ja perheestäsi työpaikalla? Useimmat meistä varmasti vastaavat kyllä. Tutkimukset osoittavat kuitenkin edelleen, että vähemmistöön kuuluville avoimuus ei aina ole itsestäänselvyys. Työpaikoilla monimuotoisuutta kannattaakin aktiivisesti rakentaa ja johtaa. Tämä on tärkeä aihe, josta Palta tulee syksyn aikana järjestämään jäsenilleen koulutusta. 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto toteutti kaksi vuotta sitten kyselytutkimuksen sateenkaari-ihmisille. Vain 8 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisvastaajista kertoi, että on täysin avoin identiteetistään työelämässä. Työyhteisön jäseninä sama tila voikin olla meille jokaiselle erilainen: toiselle turvallinen olla oma itsensä ja jakaa elämäänsä, toiselle kaukana siitä.  

Jokaisella on oikeus piirtää itse rajat sille, miten paljon itsestään, perheestään ja elämästään työpaikalla jakaa. Kuitenkin toivon, että pelon tai epävarmuuden vuoksi takia asioita ei jätettäisi kertomatta. Sosiaaliset suhteet ovat useimmille tärkeitä ja moni meistä vaalii niitä myös työympäristössä. Ylipäänsä meillä ihmisillä tarve tulla hyväksytyksi ja nähdyksi sellaisena kuin olemme, niin töissä kuin vapaalla. 

Kun saamme olla työpaikalla avoimesti, keitä todella olemme, työhyvinvointimme kohenee, pystymme tekemään parhaamme, olemaan luovempia ja loistamaan yhteistyössä. Tällaisen kulttuurin luonut ja sitä tukeva työnantaja taas houkuttelee parhaita osaajia ja usein myös pitää heidät riveissään pidempään. 

Soisin liittolaisuuden käsitteen vakiintuvan käyttöön myös Suomessa. Se tarkoittaa, että me, jotka emme itse kuulu vähemmistöihin, tuemme niihin kuuluvia ja edistämme heidän oikeuksiensa toteutumista. Työelämässä liittolaisuus on erityisen tärkeää, koska sateenkaarivähemmistöön kuuluminen on tutkimusten valossa edelleen tabu. Samalla on todettava, että monella työpaikalla tehdään diversiteetin ja inkluusion saralla ensiluokkaista työtä.

Yhdenvertaisen työelämän edistäminen on tekoja, ei ainoastaan puhetta.   

Pridekuukautena kanavat täyttyvät sateenkaarenkirjavista tapahtumista, kampanjoista ja somekanaviin viritetyistä logoista. Yhdenvertaisen työelämän edistäminen on kuitenkin paljon enemmän – myös tekoja, ei ainoastaan puhetta.  

Siispä heitän kaikille heteroille kesähaasteen – kun lomien jälkeen palaat työpaikalle, tee vähintään yksi konkreettinen teko, jolla edistät moninaisuutta ja avoimuutta omalla työpaikallasi. Se voi vaikkapa olla omien asenteidesi ja ennakkoluulojesi kyseenalaistamista, epäasialliseen käytökseen puuttumista, monimuotoisuuskoulutuksen järjestämistä tai diversiteettityötä tekevien järjestöjen tukemista.

Tekojen, niin suurten kuin pienempienkin, aika on aina.  


Ei kuvaa

Anna Storm

,

anna.storm@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös