03.02.2023 -

Yksityisille henkilöstöpalveluyrityksille saatava vahvempi rooli TE-palveluiden uudistamisessa

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

,

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen (TE-palvelut) rakenteellista uudistamista koskeva hallituksen esitys (207/2022) on juuri nyt eduskunnan käsiteltävänä. Tavoitteet ovat varmasti tavoittelemisen arvoisia, mutta toimet niiden saavuttamiseksi ovat puutteelliset.

Esimerkiksi sitä potentiaalia, jota olisi yhteistyön tiivistämisessä yksityisten ja kolmannen sektorin henkilöstöpalvelutoimijoiden kanssa, ei ole hallituksen esityksessä tunnistettu.

Uudistuksessa siirretään valtion nyt toteuttamat TE-palvelut kuntien hoidettavaksi ja lähemmäksi asiakkaita eli työnhakijoita ja yrityksiä. Järkälemäisen muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä ja kehittää TE-palvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Päämääränä ei ole vain hallinnon uudelleen järjestely vaan täysin uudenlaisen yhteisen tekemisen ja vuoropuhelun toimintamallin luominen TE-palvelujen toteutukseen.

Tällä hetkellä vain osa avoimista työpaikoista tulee toimeksiannoiksi julkisiin TE-palveluihin. Suomessa työnvälitystä hoitaa käytännössä kaksi toisistaan erillistä työvälitysjärjestelmää – julkinen ja yksityinen. Yritykset käyttävät yhä useammin ketteriksi osoittautuneita yksityisiä henkilöstöpalveluyrityksiä rekrytointikumppaneinaan. Kuvaavaa on myös, että työtä etsivät osaajat löytävät usein nopeasti väylän uuteen työpaikkaan nimenomaan yksityisen työvälitysjärjestelmän kautta ja piipahdus julkisella puolella on väliaikainen toimeentulon turvaamiseksi.

Työvoimapula on tosiasia ja molempien työnvälitysjärjestelmien hyödyt tulisi ottaa TE-uudistuksessa täysimääräisesti käyttöön. Merkittävin este yksityisten henkilöstöpalveluyritysten vahvuuksien hyödyntämiselle on, ettei henkilöstöpalveluyrityksillä ole toimivaa näkymää julkisessa työnvälityksessä olevien työnhakijoiden avaintietoihin (esim. osaaminen, työkokemus). Näkymä mahdollistaisi sen, että myös yksityisillä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus tarjota tiedossaan olevia avoimia työpaikkoja julkisen järjestelmän työnhakijoille. Tätä ongelmaa taklaamaan Palta on ehdottanut ns. väliportaalia siltana yksityisen ja julkisen työvälitysjärjestelmien välille.

Väliportaalin toimintamallina olisi, että ensimmäisenä toimenaan työttömäksi ilmoittautuva työnhakija laatisi aina CV:n, jonka yhteydessä hän antaisi luvan etukäteen sovittujen ja tarkkaan rajattujen tietojen luovuttamisesta väliportaali-tietokantaan. Työnhakija antaisi siis itse mahdollisuuden tulla löydetyksi ja hyväksyisi sen, että hänelle voidaan tarjota myös henkilöstöpalveluyritysten toimesta ja välittämänä työtä.

Hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen ei ole mahdollista ilman yksityistä sektoria ja erityisesti henkilöstöpalvelualan toimijoita.

Hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen ei ole mahdollista ilman yksityistä sektoria ja erityisesti henkilöstöpalvelualan toimijoita. Henkilöstöpalveluala tuntee työmarkkinoiden tarpeet ja työpaikkoja syntyy aina sopivien osaajien löytyessä. Palta peräänkuuluttaakin hallitusta käynnistämään välittömästi valmistelun tällaisen portaalin rakentamiseksi osana TE-palvelujen uudistamisen toimeenpanoa tietosuojasäännökset huomioiden . TE-palveluiden kokonaisuudistus on hyvä mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla ja paremmin sekä panostaa yhteistyön laatuun. Vain siten osaajat ja työpaikat kohtaavat nykyistä tehokkaammin

Väliportaalin hyödyt:
  • Yhdellä MyData-toimella työnhakijalle mahdollistuu työnhaku myös yksityisillä työnvälitysmarkkinoilla. 
  • Työttömien työllistymisen helpottuminen yksityisten henkilöstöpalveluyritysten aktiivisesti tarjoamilla työmahdollisuuksilla? 
  • Yksityisen työnvälityksen ”piilotyöpaikkojen” avautuminen kaikille TE – toimistojen asiakkaille    
  • Työllisyysasteen nouseminen ja työttömyysjaksojen keston lyheneminen  
  • TE-hallinto saa väliportaalin kautta uutta hyödynnettävää tietoa yksityisen puolen piilotyöpaikoista sekä tietoa työllistymisestä

Paltan lausunto: hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Paltan lausunto: hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös