Ajankohtaista

MustRead: Korona ei muuta väestöennustetta – osaajista tulee armoton pula, eikä ratkais...

Koronakriisi ei muuta Suomen väestöennustetta. Talouskriisistä huolimatta Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän koulutettua työvoimaa. Kansainvälisessä kilpailussa osaajista Suomen vahvuudet ovat muualla kuin korkeassa palkassa tai alhaisessa veroasteessa. Suomen ei ainakaan pitäisi heikentää houkuttelevuuttaan tarpeettomalla byrokratialla.

Tekevätkö palvelualat uudistusloikan kriisissä?

Yli puolet palveluyrityksistä on muuttanut koronan seurauksena liiketoimintastrategiaansa. Markkinoille on tulossa monipuolisempaa tarjontaa asiakkaille ja digitaaliset palvelut kehittyvät vauhdilla. Neljännes yrityksistä on hankkinut uutta osaamista kriisin myötä ja viidennes yrityksistä puolestaan uusia liiketoimintakumppaneita, kirjoittaa elinkeinopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen.

Suomen ongelmana huono tuottavuuskehitys – rakennemuutosta palvelutalouteen vauhditettava

Jo ennen käsillä olevaa kriisiä maamme ongelmaksi oli muodostunut huono tuottavuuskehitys. Myös tarve rakennemuutoksille on hyvin tunnistettu. Jälleenrakennuksessa on panostettava osaamiseen, teknologian kehittämiseen, työn uudelleen organisointiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen kirjoittaa.

Suomen viennin arvosta suurin osuus syntyy palvelualoilla

Suomen taloudessa korostetaan usein viennin tärkeyttä. Onkin selvää, että reilun viiden miljoonan asukkaan maalle kansainvälistyminen on tie kasvuun. Kaikki vienti ei ole kuitenkaan samanarvoista. Tilastokeskuksen ja OECD:n uunituoreet arvonlisäperusteiset ulkomaankauppatilastot parantavat ymmärrystämme Suomen viennistä ja siitä, missä sen arvo syntyy.

Koulutusjärjestelmän rakenteet ensin kuntoon – oppivelvollisuusuudistus pitää perua

Kaikki tietävät, että koulutusjärjestelmäämme tulee tehdä uudistuksia, jotta se pysyy työelämässä tarvittavan osaamisen perässä. Tuore hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä ja maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ei tarjoa riittävästi kestäviä ratkaisuja tulevaisuuteen paremman osaamistason ja työllisyyden tavoittelussa, elinkeinopolitiikan asiantuntija Tuomas Ylitalo kirjoittaa.