Uutiset

Vastuullisuus keskiössä eurooppalaisten pankkialan järjestöjen yhteisessä julistuksessa

Eurooppalaiset pankkialan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt julkaisivat toukokuussa yhteisen julistuksen finanssialalla tehtävään työhön liittyvistä näkökulmista, mukaan lukien neuvontapalvelut. Yhteisellä julistuksella pankkialan sosiaalidialogin osapuolet nostavat esille hyviä käytäntöjä, joilla finanssialan palveluja voidaan vastuullisesti tarjota EU-maiden kansalaisille.

EU:sta merkittävää uutta työelämäsääntelyä

EU:ssa on hyväksytty kesäkuussa kaksi merkittävää työelämää sääntelevää direktiiviä. Näistä ensimmäinen koskee perhevapaita, toinen työsuhteen ehtoja. Kummallakin direktiivillä on vaikutuksia suomalaiseen lainsäädäntöön. Direktiivit on pantava kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa niiden voimaantulosta, joka tapahtunee vielä tämän kesän aikana.