Uutiset

EU:sta merkittävää uutta työelämäsääntelyä

EU:ssa on hyväksytty kesäkuussa kaksi merkittävää työelämää sääntelevää direktiiviä. Näistä ensimmäinen koskee perhevapaita, toinen työsuhteen ehtoja. Kummallakin direktiivillä on vaikutuksia suomalaiseen lainsäädäntöön. Direktiivit on pantava kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa niiden voimaantulosta, joka tapahtunee vielä tämän kesän aikana.