Uutiset

EU:sta merkittävää uutta työelämäsääntelyä

EU:ssa on hyväksytty kesäkuussa kaksi merkittävää työelämää sääntelevää direktiiviä. Näistä ensimmäinen koskee perhevapaita, toinen työsuhteen ehtoja. Kummallakin direktiivillä on vaikutuksia suomalaiseen lainsäädäntöön. Direktiivit on pantava kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa niiden voimaantulosta, joka tapahtunee vielä tämän kesän aikana.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.