Uutiset

Paltan kysely kestävyysvajeesta ja siihen varautumisesta

Kantar TNS selvitti marraskuussa 2017 Paltan pyynnöstä suomalaisten asenteita koskien julkisen sektorin velkaantumista ja keinoja joilla tulevaisuuden rahoitushaasteisiin tulisi vastata. Kysely tehtiin myös suomalaisille ekonomisteille. 86 prosenttia eli selvästi suurin osa suomalaisista oli sitä mieltä, että julkisten menojen kasvuun pitää varautua. Ekonomisteistä 94 prosenttia oli sitä mieltä, että menojen kasvuun pitää varautua.