Energia-ICT-Verkosto -alan työehtosopimusneuvottelut umpikujassa – Sähköliitto katkaisi neuvottelut

Neuvotteluja Energia-ICT-Verkosto -alan työehtosopimuksen uudistamiseksi on käyty marraskuun lopulta lähtien. Neuvotteluissa ei ole tapahtunut minkäänlaista edistystä viime viikkoina. Liitot tapasivat jälleen tänään, mutta tuloksetta. Uutta neuvotteluaikaa ei ole sovittu.

Energiateollisuus ja Palta ovat esittäneet Sähköliitolle ja JHL:lle yleisen linjan mukaista palkkaratkaisua, ilmoittaneet hyväksyvänsä osan työntekijäliittojen esittämistä keskeisistä tavoitteista ja luopuneet omista kehittämistavoitteistaan. Työnantaja tarjosi sellaista ratkaisuehdotusta, jossa ei ollut ainuttakaan sellaista työehtosopimuksen muutosta, jota työntekijäpuoli pitää heikennyksinä.

Sähköliitto vaatii edelleen keskusjärjestöjen vuonna 2016 sopiman kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistamista määräajan jälkeen ja ilmoittanut, ettei se tyydy yleisen linjan mukaiseen palkkaratkaisuun. Yhdessäkään tällä neuvottelukierroksella jo tehdyssä työehtosopimuksessa ei ole luovuttu kiky-pidennyksestä eikä ylitetty yleistä linjaa.

Työnantajapuoli on hakenut sopimusratkaisua kaikin mahdollisin tavoin. Valitettavasti Sähköliitto ja JHL eivät ole osoittaneet minkäänlaista ratkaisuhakuisuutta tai sopimuksentekokykyä.

Palta ja ET pitävät erittäin valitettavana, että Sähköliiton ja JHL:n ilmoittama ylityökielto jatkuu edelleen ja aiheuttaa haittaa yrityksille ja asiakkaille sekä vaikeuttaa yhteistyösuhteita työpaikoilla. Sähköliitto ilmoitti aloittavansa muut työtaisteluvalmistelut.

Tiedotamme tilanteen kehittymisestä.

Lisätietoja:

Palta:  Anu Sajavaara p. 040-7050939 ja Jaakko Sainio p. 050-4140697
ET: Kari Laaksonen p. 050-4106180  ja Markus Saimio p. 050-4499378

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

 

Lisää aiheesta

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.