09.09.2022 -

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

VN/23075/2022

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen mukaan kuljetusalan yritysten määräaikaisen polttoainetuen (laki 763/2022) tarkoituksena on tukea kuljetusalan yrityksiä, joihin Venäjän sotilaallinen hyökkäys ja/tai asetetut talouspakotteet sekä esimerkiksi Venäjän toteuttamat vastatoimenpiteet vaikuttavat. Eräs seuraus sotatoimista on ollut polttoaineiden hinnan nopea nousu keväällä 2022, joka on haitannut kuljetusalan toimintaa.

Keväällä 2022 antamassaan lausunnossaan koskien kuljetusalan kustannustukea Palta sekä monet muut tahot toivat esille, että kohonneet polttoainekustannukset kohdistuvat myös moneen muuhun toimitusketjun toimivuuden kannalta tärkeää toimialaan, kuten esim. satamaoperointi. Samalla
tavoin kuin kuljetusalalla, hintakehitys on ajanut monia polttoöljyä käyttäviä yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla heijastusvaikutus Suomen huoltovarmuuden ylläpitoon.

Nyt lausuttavana olevalla hallituksen esityksellä kuljetusyritysten määräaikainen kustannustukimalli laajennetaan koskemaan myös polttoöljyä käyttäviin yrityksiin, mitä voidaan pitää perusteltuna, mikäli yrityksellä on Suomen huoltovarmuuden kannalta selkeä kytkentä.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Petri Laitinen
Toimialapäällikkö, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi