06.03.2020 -

Lausunto 26 GHz:n taajuusalueen huutokaupasta

Liikenne- ja viestintäministeriölle, LVM045:00/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppaan liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Luonnoksen pohjalta valtakunnalliseen toimiluvanvaraiseen käyttöön huutokaupattaisiin taajuusalue 25,1-27,5 gigahertsiä. Taajuusalueen alempi osa, eli 24,25-25,1 gigahertsiä jätettäisiin huutokaupan ulkopuolelle ja varattaisiin paikalliseen 5G-käyttöön. Tällä taajuusalueella toimiminen ei edellyttäisi valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa.

Palta kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää seuraavaa:

Paltan jäsenyritysten kannat yhden taajuusalueen (24,25-25,1 GHz) jättämisestä huutokaupan ulkopuolelle eroavat toisistaan.

Toisaalta nähdään, että koko taajuusalue tulisi huutokaupata valtakunnalliseen teletoimintaan. 5G -teknologia ja siihen tukeutuvat ratkaisut tulevat hyödyntämään sekä korkeaa 26 GHz taajuusaluetta, että jo huutokaupattuja matalampia taajuksia yhdessä. Tätä näkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi perustelumuistiossa.

Osa jäsenyrityksistä puolestaan pitää hyvänä, että paikallista käyttöä varten (esim. teollisuuslaitokset, sairaalat, satamat jne.) jätetään taajuusalueen alempi osa huutokauppaamatta yleiseen valtakunnalliseen teletoimintaan. Tällä toimenpiteellä saataisiin mahdollisesti uusia toimijoita markkinoille.

Tässä yhteydessä on hyvä myös nostaa esille se, että paikalliseen käyttöön on jo nyt varattu taajuuksia, sekä 3,5 GHz:n taajuusalueella on vuokrausvelvoite. Ymmärryksemme mukaan näitä mahdollisuuksia on hyödynnetty vähäisesti. Kysyntä tulevalle paikalliselle 5G-käytölle ja sitä myötä myös tehokkaalle taajuuksien käytölle jää siten arvailujen varaan.

Jos tämän huutokaupan yhteydessä päätetään jättää taajuusalueen alempi osa paikalliseen käyttöön, niin silloin edellytyksenä on, että:

• Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua taajuuksien jakoon ja saada yhtäläisin ehdoin taajuuksia sekä huutokaupattavalta alueelta että paikalliseen teletoimintaan osoitettavalta alemmalta 24,25-25,1 GHz taajuusalueelta
• Tutkimus,- tuotekehitys- ja opetustarkoituksiin allokoitavat alueet tulisi sijoittaa 24,25-25,1 GHz taajuusalueelle
• Paikalliseen toimintaan varattuja taajuuksia todella aletaan hyödyntämään ja niiden käyttöönotolle asetetaan velvoite
• Hallinnolliset maksut eivät voi olla erilaiset riippuen siitä, että jaetaanko taajuudet huutokaupalla tai jollain muulla tavalla

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi