04.07.2022 -

Lausunto Business Finland -lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista

Työ- ja elinkeinoministeriölle, VN/1868/2020

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua Business Finlandin lainsäädäntöön esitettävistä muutoksista. Palta edustaa noin 2000 yksityistä palvelualan yritystä ja yhteisöä muun muassa logistiikka-, informaatio- ja viestintä-, asiantuntijapalvelu-, hallinto- ja tukipalvelu- sekä viihde- ja virkistystoimialoilla.

Hallituksen esityksessä täsmennettäisiin Business Finland Oy:n hoitamia julkisia hallintotehtäviä koskevaa sääntelyä. Lisäksi esityksessä tehtäisiin lakiin muutoksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi Business Finlandin toimintamallin tarkennuttua ja Business Finlandia koskevan lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan.

Palta kannattaa lainsäädäntöön ehdotettuja muutoksia, joilla täsmennetään julkisten hallintotehtävien määrittelyä sen varmistamiseksi, että yhtiön hoitamat hallintotehtävät perustuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen. Muutoksella korjataan nykyinen epäselvä tilanne työnjaon osalta osakeyhtiön ja viraston välillä ja luodaan oikeusvarmuutta toiminnan jatkolle tulevaisuudessa.

Palta pitää tärkeänä, että esitetty muutos ei aiheuta Business Finlandin asiakkaiden suuntaan epäselvyyksiä tai heikennyksiä palvelutasoon, eivätkä siitä johdettavat uudistukset hankaloita toiminnan asiakaslähtöistä toteuttamista jatkossa.

Palta pitää myös keskeisenä, ettei Business Finlandin perustamisen yhteydessä käyttöönotettua hallintomallia ja organisointia (jakautuminen yhtiöön ja virastoon) pureta, vaan toiminta saataisiin vakiinnutettua tukemaan Suomen kasvua ja kilpailukykyä mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2018 tapahtuneen perustamisen yhteydessä, uudelleenorganisoinnilla oli merkittäviä vaikutuksia silloisten Tekesin ja Finpron asiakaskuntaan ja uusi kokonaisuudistus vaikeuttaisi jälleen kasvu- ja vienninedistämispalveluiden tarjoamista ja se aiheuttaisi asiakaskunnassa, henkilöstössä ja sidosryhmissä turhia epäselvyyksiä.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Jari Konttinen
Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi