09.08.2023 -

Lausunto: Hallituksen esitys ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

Asia: VN/15660/2023

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi
ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta.

Hallituksen esitys, minkä taustalla on EU:n valtiontukisääntelyn muutokset, on perusteellinen ja hyvin laadittu. Nyt valmisteilla oleva muutos muuttaisi hankintatukilakia 1.1.2024 alkaen. Nykyinen hankintatukilaki on voimassa 31.12.2024 asti, joten nyt tehtävät muutokset olisivat voimassa vain vuoden 2024.

Vuoden 2022 alussa alkaneille sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuelle ja vuoden 2020 alussa alkaneelle kaasukuorma-autojen hankintatuelle on Paltan näkemyksen mukaan liikenne ja logistiikka-alalla edelleen suuri tarve. Paketti- ja kuorma-autokannassa kaasu- ja sähköautojen määrä kasvaa hitaasti ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen hankintahinta on yhä selvästi dieselkalustoa kalliimpi. Hankintatuesta jo saatujen hyvien kokemusten perusteella hankintatuet ovat vauhdittaneet selvästi sähkö- ja kaasuautojen kysyntää paketti- ja kuorma-automarkkinassa ja niillä on ollut tärkeä rooli liikenteen ja logistiikan vihreän siirtymän edistämisessä.

Liikenteen ja logistiikan päästöjä tulee vähentää merkittävästi ja nopeasti, jotta Suomen vuodelle 2030 asetetut liikenteen päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa. Palta esittää, että lain voimassaoloa jatkettaisiin jo tässä vaiheessa vuoden 2028 loppuun asti, sillä tarve paketti- ja kuorma-autojen hankintatuelle on suuri ja pitempiaikainen puhtaamman ajoneuvokaluston hankintatuki loisi yrityksille ennakoitavan ja luotettavan investointiympäristön liikenteen ja logistiikan vihreän siirtymän tärkeälle ajanjaksolle.

Rauhamäki Tatu
Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Laitinen Petri
Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi