29.04.2020 -

Lausunto HE eduskunnalle COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi väylämaksulakiin tehtäviin muutoksiin

Liikenne- ja viestintäministeriölle, VN/7626/2020

Palvelualojen työantajat PALTA ry kannattaa annettua hallituksen esitystä, jossa esitetään
väylämaksun poistoa vuodelta 2020 niin, että väylämaksua ei kanneta lain voimaan tulosta alkaen
31.12.2020 saakka ja että 1.1.2020 alkaen jo kannetut väylämaksut palautetaan varustamoille.
Ratkaisu tukee matkustaja- ja rahtituloja menettävien Suomen ulkomaankauppaa palvelevien
varustamojen taloudellista toimintakykyä koronaviruksen aiheuttaman kriisin aikana ja kriisistä
toipumisessa. Toimenpiteellä myös edistetään Suomelle elintärkeiden merikuljetusyhteyksien
toimivuutta, Suomen huoltovarmuutta ja Suomen logistista kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintäministeriön 24.4.2020 julkaisemassa tiedotteessa koskien väylämaksuja
todetaan myös, että ”Vuoden 2021 väylämaksu valmistellaan syksyn talousarvioesityksen yhteyteen. Väylämaksun puolittamista jatketaan.”

Palta toteaa, että kun kuluvan vuoden jälkeisistä väylämaksuista päätetään, tulee myös vakavasti harkita vaihtoehtoa, jossa väylämaksut poistetaan kokonaan. Meriväylät ja niiden ylläpito ovat valtion perusinfraa, eikä niiden kustannuksilla tule rasittaa ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä. Väylämaksut ovat ulkomaankauppaa käyville yrityksille lisäkustannus, minkä he maksavat merirahtien yhteydessä.

Palta katsoo, että väylämaksun poistolla kokonaan olisi positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan logistiseen kilpailukykyyn, meriliikenteen tehokkuuteen, kiertotalouden toteutumiseen teollisuuden sivutuotteiden toimittamisessa edelleen käytettäväksi (matala-arvoisten lastien kuljettamisen kannattavuus), transitoliikenteeseen sekä risteilijämatkailuun.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat

Petri Laitinen
Logistiikan toimialapäällikkö, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi