11.10.2022 -

Lausunto: Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030

Maa- ja metsätalousministeriölle, VN/22704/2021

Tausta

Palvelualojen työnantajat Palta ry. kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030.

Palta edustaa esimerkiksi liikenne- ja logistiikkapalveluita sekä informaatio- ja viestintäpalveluita tuottavia yrityksiä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto, ja edustamme yli 2 000 jäsentämme.

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) ovat korvaamattoman tärkeitä Suomen taloudelle, sillä ne

  • tuottavat noin 41 % Suomen BKT:sta;
  • työllistävät noin miljoona ihmistä;
  • tuottivat kaksi kolmasosaa Suomen työllisyyden kasvusta vuosina 2016 – 2019.
  • Lisäksi palveluiden osuus Suomen bruttoviennistä on noin 30 %.

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin kunnossapito vaatii ilmastonmuutoksen vuoksi entistä enemmän panostuksia

Suunnitelmaluonnoksen vaikutusarviossa kuvataan hyvin sitä, kuinka äärimmäiset sääilmiöt ja lämpimämmät talvet heikentävät tieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Esimerkiksi yleistyvät kelirikko-ongelmat vaikeuttavat raskaita kuljetuksia alempiasteisella tieverkolla.

Palta pitää positiivisena suunnitelmaluonnoksen toimenpiteitä, joilla lisättäisiin ymmärrystä liikenneinfrastruktuurin haavoittuvuudesta ja parannettaisiin sen ilmastokestävyyttä.

Suomen keskeisiin ongelmiin kuuluu tieverkon heikko kunto. Maanteiden korjausvelka on suuri ja jatkuvasti kasvava. Talvien leudontuessa lämpötilat kohoavat ja sateet tulevat yhä useammin vetenä, mikä kuluttaa teiden pinnoitteita entistä nopeammin. Tieliikenteen päällysteen epätasaisuus, päällystevauriot ja urautuminen lisäävät myös polttoaineen kulutusta, mikä vaikeuttaa ilmastonmuutoksen hillintää.  

Valtion vuoden 2023 budjettiin jäi liikenteen osalta valitettava rahoitusvaje siitä huolimatta, että rahoitustasoista on linjattu parlamentaarisesti vuoteen 2032 asti Liikenne12-suunnitelmassa. Jatkossa perusväylänpidolle on varmistettava riittävä rahoitus, ja tämän tärkeys korostuu entisestään ilmastonmuutoksen myötä. Rahoitustason riittävyys tulisi näkyä myös sopeutumissuunnitelman indikaattoreissa.

Liikenteen lisäksi viestintäinfrastruktuurin toimivuus ja toimintavarmuus ovat yhä tärkeämpiä nyky-yhteiskunnassamme. Siksi Palta pitää positiivisena ehdotettuja toimenpiteitä, joilla lisättäisiin ymmärrystä viestintäinfrastruktuurin haavoittuvuudesta ja parannettaisiin sen ilmastokestävyyttä.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Mikko Paloneva
Asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta Ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi