04.11.2019 -

Lausunto kone- ja laiteinvestointien korotetuista poistoista

Valtiovarainministeriölle, VM160:00/2019

Hallitus päätti kasvua ja työllisyyttä tukevista toimista vuoden 2020 talousarvion täydentämisen yhteydessä. Yksityisten investointien lisäämiseksi hallitus päätti ottaa käyttöön kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poistomahdollisuuden verotuksessa vuosina 2020-2023.

Esityksen mukaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana. Laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia.

Ehdotettu veronhuojennus ei olisi kohdistettu aiempien veronhuojennuslakien tapaan ainoastaan tuotannollisessa toiminnassa käytettävään käyttöomaisuuteen, vaan se koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Lisäksi korotetut poistot voisi tehdä enintään neljänä verovuonna aiempien veronhuojennuslakien kahden vuoden rajoituksen sijaan. Esityksen olettamus on, että korotetut poistot alentavat investoinnin tuottovaatimusta ja tätä kautta kannustavat investoimaa, mikä lisää taloudellista toimintaa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry pitää esitystä lähtökohtaisesti oikean suuntaisena, vaikka määräaikaisten korotettujen poistojen vaikutus yritysten pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin nähdään kuitenkin rajallisena.

Erityisen positiivista on se, että aiemmista veronhuojennuslaista poiketen esitys koskisi nyt myös palveluiden tuottamista varten hankittua omaisuutta. Toisaalta esitys koskee vain kone- ja laiteinvestointeja eikä näin ollen huomioi toiminnan tehostamisen ja digitalisaation kannalta olennaisia investointeja esimerkiksi ohjelmistoihin.

Lisäksi, korotetun poiston rajaaminen vain uusiin koneisiin ja laitteisiin ei välttämättä tue investointipäätöksiä tilanteissa, joissa investointikohteen käyttöikä on pitkä ja jälkimarkkinat toimivat. Jos mainittu rajaus lyhentää kone- ja laiteinvestointien käyttöikää, sillä on myös mahdollisia ympäristövaikutuksia, joita lausuntopyynnössä toivottiin erityisesti arvioitavan.

Hallitus päätti kasvua ja työllisyyttä tukevista toimista vuoden 2020 talousarvion täydentämisen yhteydessä. Yksityisten investointien lisäämiseksi hallitus päätti ottaa käyttöön kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poistomahdollisuuden verotuksessa vuosina 2020-2023.

Esityksen mukaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana. Laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia.

Ehdotettu veronhuojennus ei olisi kohdistettu aiempien veronhuojennuslakien tapaan ainoastaan tuotannollisessa toiminnassa käytettävään käyttöomaisuuteen, vaan se koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Lisäksi korotetut poistot voisi tehdä enintään neljänä verovuonna aiempien veronhuojennuslakien kahden vuoden rajoituksen sijaan. Esityksen olettamus on, että korotetut poistot alentavat investoinnin tuottovaatimusta ja tätä kautta kannustavat investoimaa, mikä lisää taloudellista toimintaa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry pitää esitystä lähtökohtaisesti oikean suuntaisena, vaikka määräaikaisten korotettujen poistojen vaikutus yritysten pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin nähdään kuitenkin rajallisena.

Erityisen positiivista on se, että aiemmista veronhuojennuslaista poiketen esitys koskisi nyt myös palveluiden tuottamista varten hankittua omaisuutta. Toisaalta esitys koskee vain kone- ja laiteinvestointeja eikä näin ollen huomioi toiminnan tehostamisen ja digitalisaation kannalta olennaisia investointeja esimerkiksi ohjelmistoihin.

Lisäksi, korotetun poiston rajaaminen vain uusiin koneisiin ja laitteisiin ei välttämättä tue investointipäätöksiä tilanteissa, joissa investointikohteen käyttöikä on pitkä ja jälkimarkkinat toimivat. Jos mainittu rajaus lyhentää kone- ja laiteinvestointien käyttöikää, sillä on myös mahdollisia ympäristövaikutuksia, joita lausuntopyynnössä toivottiin erityisesti arvioitavan.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Martti Pykäri
Pääekonomisti
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi