21.06.2023 -

Lausunto liiketoiminnan perustutkinnosta

Lausuntopyyntö: OPH-2815-2023

Palvelualojen työnantajat PALTA ry kiittää mahdollisuudesta lausua liiketoiminnan
perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.


Palvelualojen työnantajat PALTA ry on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö.
Edistämme palvelualojen kasvua ja kilpailukykyä vahvistamalla yritysten toimintaedellytyksiä sekä
toimimme aktiivisena palveluiden puolestapuhujana. Edustamme noin 2000 palvelualoilla toimivaa
jäsentämme muun muassa liikenne- ja logistiikka sekä tapahtumateollisuuden aloilta.

Lausuntomme kohdentuu liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnoksen kohtiin
Liiketoiminnan logistiikka 15 osp ja Tapahtumajärjestelyt 15 osp.

Liiketoiminnan logistiikka, 15 osp

Katsomme, että tutkinnonosa on erittäin tarpeellinen. Kuitenkin osan nimi on hieman
harhaanjohtava. Liiketoiminnan logistisen kokonaisuuden sijaan ehdotetussa luonnoksessa
ammattitaitovaatimukset keskittyvät selkeästi vain varastotoimintoihin. Logistiikka ja liiketoiminnan
logistiikka on paljon muutakin kuin varastossa työskentelyä. Tutkinnon osan nimi antaa
nykyisellään väärän mielikuvan logistiikasta, ja ohittaa, että logistiikkaan kuuluu esimerkiksi
kuljettaminen, huolinta, vienti, tuonti yms.

Tarkennuksina ehdotamme, että kohtaan “vastaanottaa ja tarkistaa saapuvan tavaran” lisätään
teksti ”organisaation ohjeiden mukaisesti.” Nyt ehdotettu tutkinnon osa antaa ymmärtää, että
opiskelija toimii sekä tavaran vastaanotossa että lähettämössä. Ehdotammekin pohdittavaksi,
kuinka todennäköistä on, että opiskelija tulee työskentelemään työpaikassa tai -tehtävissä, jossa
pääsee näyttämään molemmat? Kohtaan “hoitaa paluulogistiikkaa vastuualueellaan” ehdotamme
sanan “tarvittaessa” lisäämistä ja että ”tavaran toimitus” muutetaan muotoon ”tavaran
lähettäminen. Ehdotamme kestävyysarvojen ja -periaatteiden mukaisen toiminnan lisäksi ja
kierrättämisen rinnalla myös vihreän / puhtaan siirtymän vaatimusten tunnistamista yleisellä tasolla logistiikka-alalla.

Tutkinnon osan kohtaan opiskelijan valmistautuminen ehdotamme lisättäväksi opiskelija: ”perehtyy
organisaatioon ja sen toimitiloihin” sekä ”tunnistaa alan keskeisiä käsitteitä toisella kotimaisella
kielellä tai vieraalla kielellä”.

Tapahtumajärjestelyt 15 osp

Pidämme erittäin tärkeänä Tapahtumajärjestelyt 15 osp kokonaisuutta, koska liiketalouden
ammattilaiset tulevat kohtaamaan työssään tilanteita, jossa heiltä vaaditaan perustason taitoja
erilaisten tapahtumien järjestämisestä (henkilöstöpäivät, sidosryhmätilaisuudet) ja
ostamisosaamista ulkopuolisilta tapahtumien palveluntuottajilta. Nyt lausunnolla oleva kokonaisuus
antanee perustason valmiuksia esim. inhouse-tapahtumien järjestämiseen työnantajalle.

Tapahtumien järjestämistä ohjaa tiukka lainsäädäntö ja vastuiden sekä juridisen aseman
ymmärtäminen ovat liiketoiminnan ammattilaisille olennaista. Tästä syystä pyydämme, että
tapahtumajärjestelyt kokonaisuutta tarkistetaan vielä tapahtumajärjestämiseen liittyvän lainsäädännön osalta ja tarkennetaan siten, että kokonaisuudessa tulee käsiteltyä selkeästi myös
tapahtumajärjestäjän vastuut ja juridinen asema.

Lisäksi ehdotamme Tapahtumajärjestelyt tutkinnon osaan lisättäväksi kohdan
tapahtumapalveluiden ostamisesta – esimerkiksi lisäyksenä kohtaa ”osallistuu
yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen” ja tarvittaessa laatii tarjouspyyntöjen ja
sopimusluonnokset. Kokonaisuuteen olisi hyvä lisätä näkökulmana myös nykyään yleistyneet
webinaari- ja hybriditapahtumien toteutuksen mahdollisuuksien sekä rajoitteiden ymmärtäminen. Myös tapahtumamarkkinoinnin tulisi näkyä selkeämmin tutkinnon osassa.

Palta ry

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Milka Kortet

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi