23.11.2020 -

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle, VN/24131/2020.

Palvelualojen työnantajat Palta ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

On tärkeää, että terveysturvallista matkailua mahdollistetaan niin Suomeen kuin Suomesta. Tällä on erittäin suuri vaikutus taloudellemme ja jo nyt lainsäädännön muutos on venynyt kohtuuttoman pitkäksi.

Palta katsoo, että hallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan mahdollistaessaan vähäriskistä matkustamista ilman testaamiseen ja karanteeneihin liittyviä vaateita.

Luonnoksessa esitetty malli on kuitenkin hyvin monimutkainen ja raskas (mm. matkailijan maassaoloaikaan perustuvat karanteenirajoitukset, erityisesti yli kuusi vuorokautta maahan tulevien osalta) sekä kuormittaa liiaksi terveydenhuoltojärjestelmäämme. Myös luonnoksessa käytetty Suomeen verrattuna kaksinkertainen ilmaantuvuusluku on ilmeisen alhainen terveysviranomaisten mallinnuksiin verrattuna.

Paltan mielestä tulevan lain tulee olla mahdollisimman hyvin ennakoitavissa oleva, ymmärrettävä ja selkeä sekä myös järkevästi toteutettavissa oleva. Koronan torjunnan tulee perustua testausta vahvemmin hyödyntävään ja riskiperusteiseen yksinkertaiseen malliin. Tavoitteena tulee olla, että yksi negatiivinen testi riittää maahan pääsemiseen. Samalla on otettava mahdollisimman nopeasti käyttöön maksuton pikatestaus raja-asemilla maahantulon yhteydessä.

Lisäksi on tärkeää, että Suomessa käyttöönotettava lainsäädäntö suhteutetaan muiden EU-maiden vastaaviin säännöksiin sekä EU:n suosituksiin. Näin vahvistetaan myös EU-koordinaatiota, jonka merkitystä Suomen hallituskin on korostanut koronan torjunnassa.

Lopuksi Palta haluaa kiirehtiä lain saattamista voimaan mahdollisimman nopeasti tämän vuoden loppuun mennessä.

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi