08.10.2021 -

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta

Liikenne- ja viestintäministeriölle, VN/13219/2021

Palvelualojen työantajat Palta ry pitää kannatettavana lausunnon kohteena olevaa hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan täyssähköautojen ja kaasukuorma-autojen sekä muuntotuen jatkamista vuodesta 2022 alkaen. Uusia tukia olisivat sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuki ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki. Uusi tukiohjelma olisi määräaikainen ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Tukikausi olisi 2022-2025.

Palta katsoo, että hankintatuet, joilla kavennetaan puhtaamman ajoneuvokaluston hintaeroa perinteisiin diesel- tai bensiiniajoneuvoihin nähden, ovat valtiolta tärkeä toimenpide, jolla helpotetaan siirtymää vähäpäästöisiin sähkö- ja kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Tukikausi tulee näyttämään ovatko pakettiautoille sekä raskaalle liikenteelle kohdistetut hankintatuet riittävän suuria, jotta siirtymä puhtaampaan kalustoon nopeutuisi merkittävästi.

Palta pitää ymmärrettävänä, että hankintatuet on porrastettu raskaassa ja hyötyliikenteessä painoluokkiin. Akkukapasiteettien sisällyttäminen hankintatuen ehtoihin ei kuitenkaan ole nähdäksemme tarpeen, sillä ajoneuvojen akkukapasiteetit tulisi voida valita kuljetusyrityksissä käyttötarkoitusten ja liiketaloudellisin perustein, jolloin ajoneuvoja voidaan soveltaa joustavammin erilaisiin kuljetustarpeisiin. Tähän asiaan on myös kiinnittänyt Sähköinen liikenne ry huomiota omassa lausunnossaan.

Kunnioittavasti,

Tatu Rauhamäki
Johtaja, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat

Petri Laitinen
Logistiikan toimialapäällikkö, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa tästä.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi