Strategia, visio ja arvot

Strategiamme vuodesta 2024 eteenpäin:

Visio: Palvelut kirittävät kestävään kasvuun

Palta rakentaa menestyksen edellytyksiä palvelualojen kukoistukselle. Kuljemme kohti visiotamme kolmen strategisen painopisteen kautta:

Työelämän kestävä uudistaminen

Palta rakentaa kestävää keskusteluyhteyttä kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Dialogin kautta ajamme seuraavia tavoitteita:

  • Ajamme työehtojen määräytymistä yritys- ja työpaikkakohtaisesti, sekä TES- että lainsäädäntöteitse.
  • Haemme aktiivisesti dialogissa ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Kilpailukykyiset palvelut kasvun ajurina

Palta edistää laajasti palveluiden kautta tapahtuvaa lisäarvon syntymistä.

  • Edistämme Suomen fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta.
  • Parannamme teknologistuvien palveluiden toimintaedellytyksiä.
  • Kiritämme palveluliiketoimintaa entistä kestävämmäksi.

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

Palta ajaa aktiivisesti toimia, joilla saadaan varmistettua osaavan työvoiman saatavuus palvelualoilla.

  • Ennakoimme palvelualojen osaamistarpeita ja tuomme ratkaisuja osaajapulaan.
  • Edistämme työperäistä maahanmuuttoa.
  • Panostamme palvelualojen veto- ja pitovoiman kehittämiseen.

Arvomme

Strategiamme pohjautuu pysyviin arvoihimme, jotka ovat vaikuttavuus, asiantuntevuus ja optimismi.

Vaikuttavuus. Olemme vuorovaikutuksen ammattilaisia ja meillä on kyky sopia tulevaisuutta rakentavia kompromisseja. Kuuntelemme ja toimimme jäsentemme puolesta aktiivisesti, rehellisesti ja aina faktoihin pohjaten. Verkostoituminen on meillä verissä. Avoimuus ja huumorintaju tekevät meistä helposti lähestyttäviä.

Optimismi. Olemme määrätietoinen yhteiskunnan uudistaja. Kannustamme muutokseen, suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti ja etsimme tinkimättömästi parhaita ratkaisuja. Meidän lasimme on aina puoliksi täynnä.

Asiantuntijuus. Olemme ratkaisuhakuisia ammattilaisia: tarkkoja, luovia ja ahkeria. Ainutlaatuinen osaamisemme syntyy yhdessä tehdyn työn tuloksena. Jokainen meistä paltalaisista on vastuunkantaja ja tekijä.