Suomen talouden kasvua varjostaa maailmantalouden hidastuminen. Suhdannehuiput ovat takana Suomen tärkeimmissä vientimaissa. Maailman talouden riskejä kasvattavat Brexit, kauppasota sekä geopoliittiset jännitteet. Suomessa nopeasti kasvanut työllisyysaste on pysynyt alkuvuoden tasaisena. Kustannuskilpailukyvyssä eroa kilpailijamaihin on kurottu kiinni, mutta ei yhtä paljoin kuin se heikkeni aiempina vuosina.

BKT kehitys

  • Euroalueen kasvu on hidastunut Saksan vetämänä viime vuodesta alkaen.
  • Myös Yhdysvalloissa suhdannehuippu alkaa olla takana.
  • Suomi pääsi kasvuun mukaan myöhemmin, mutta kasvun hidastuminen näkyi jo viime vuonna.

Työllisyys- ja työttömyysaste

  • Suomen työllisyysaste kasvoi nopeasti vuodesta 2017 alkaen.
  • Kasvu oli vaimeaa viime vuoden ajan, mutta loppuvuodesta kasvu kiihtyi.
  • Työttömyysaste laski viiveellä suhteessa työllisyyteen.
  • Työttömyysasteen lasku on pysähtynyt vuoden 2019 tasolle.

Yksikkötyökustannukset

  • Suomen kilpailukyky rapautui finanssikriisin jälkeisinä vuosina.
  • Kilpailukyky palautui lähelle euroalueen tasoa kilpailukykysopimuksen myötä vuoden 2017 jälkeen.
  • Kustannuskilpailukyky ei ole vieläkään vahvalla tasolla, vaan se vaatii edelleen vahvistamista.