Neuvottelutulos losseja koskevasta työehtosopimuksesta

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Suomen Merimies-unioni SMU ry saavuttivat myöhään yöllä neuvottelutuloksen losseja koskevasta työehtosopimuksesta.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta (1.2.2018- 31.1.2021), ja sopimuksen viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Yleissitova losseja koskeva työehtosopimus on kustannustasoltaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Viimeisen sopimusvuoden palkantarkistuksista sovitaan myöhemmin. Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia.

Sopimus vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
asiantuntija Katri Tonteri, Palta ry p. 040 190 6100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään. Valtakunnansovittelija esitti 31.1.2018 kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina. Finanssiala ry (FA), Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.