Neuvottelutulos losseja koskevasta työehtosopimuksesta

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Suomen Merimies-unioni SMU ry saavuttivat myöhään yöllä neuvottelutuloksen losseja koskevasta työehtosopimuksesta.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta (1.2.2018- 31.1.2021), ja sopimuksen viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Yleissitova losseja koskeva työehtosopimus on kustannustasoltaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Viimeisen sopimusvuoden palkantarkistuksista sovitaan myöhemmin. Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia.

Sopimus vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
asiantuntija Katri Tonteri, Palta ry p. 040 190 6100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.