Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry saavuttivat tiistaina 30.1.2018 neuvottelutuloksen Paltan erityisaloja koskevasta työehtosopimuksesta.

Uusi sopimus on kolmivuotinen, 1.2.2018- 31.1.2021, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Neuvottelutulos on kustannustasoltaan ja palkkaratkaisultaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja se sisältää myös tekstimuutoksia.

Paltan erityisalojen työehtosopimusten piirissä on noin 10 000 henkilöä, jotka työskentelevät esimerkiksi infra-alalla, korjaamoalalla, tarkastusalalla sekä testaus- ja laboratorioalalla. Edellisten toimialojen lisäksi Paltan erityisaloihin kuuluu yrityskohtaisia työehtosopimuksia useilta palvelualoilta.

Sopimus vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
asiantuntija Katri Tonteri, Palta ry p. 040 1906 100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.