Neuvottelutulos Paltan erityisaloille

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry saavuttivat tiistaina 30.1.2018 neuvottelutuloksen Paltan erityisaloja koskevasta työehtosopimuksesta.

Uusi sopimus on kolmivuotinen, 1.2.2018- 31.1.2021, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Neuvottelutulos on kustannustasoltaan ja palkkaratkaisultaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja se sisältää myös tekstimuutoksia.

Paltan erityisalojen työehtosopimusten piirissä on noin 10 000 henkilöä, jotka työskentelevät esimerkiksi infra-alalla, korjaamoalalla, tarkastusalalla sekä testaus- ja laboratorioalalla. Edellisten toimialojen lisäksi Paltan erityisaloihin kuuluu yrityskohtaisia työehtosopimuksia useilta palvelualoilta.

Sopimus vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
asiantuntija Katri Tonteri, Palta ry p. 040 1906 100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.