Palta ja IAU hyväksyivät lentoliikenteen palvelujen uuden työehtosopimuksen

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Ilmailualan Unioni IAU:n hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen lentoliikenteen palveluja koskevasta uudesta työehtosopimuksesta.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta ja kaksi kuukautta (16.11.2017-15.1.2021), jolloin viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Uusi sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen. Viimeisen sopimusvuoden palkankorotuksista sovitaan myöhemmin. Lisäksi sopimukseen tehtiin tekstimuutoksia, joista työnantajalle merkittävin on alan töiden vaativuuden arviointi jatkossa yritystasolla.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus päättyi jo 15.11.2017 ja nyt hyväksytty neuvottelutulos syntyi juuri ennen joulua. Neuvotteluja käytiin koko syksyn ajan ja ne olivat haastavat. Näkemyserot liittyivät ennen kaikkea kustannustasoon.

– Ilmailuala on positiivisella kasvu-uralla, mikä lisäsi neuvotteluihin kohdistuvia odotuksia. Olen tyytyväinen, että löysimme lopulta ratkaisun, joka sopii molemmille osapuolille ja jolla alan kannattava kasvu voidaan turvata, Paltan johtava asiantuntija Janne Laitinen sanoo.

Sopimuksen piirissä on yli 3 000 työntekijää.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.