Palta ja IAU hyväksyivät lentoliikenteen palvelujen uuden työehtosopimuksen

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Ilmailualan Unioni IAU:n hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen lentoliikenteen palveluja koskevasta uudesta työehtosopimuksesta.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta ja kaksi kuukautta (16.11.2017-15.1.2021), jolloin viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Uusi sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen. Viimeisen sopimusvuoden palkankorotuksista sovitaan myöhemmin. Lisäksi sopimukseen tehtiin tekstimuutoksia, joista työnantajalle merkittävin on alan töiden vaativuuden arviointi jatkossa yritystasolla.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus päättyi jo 15.11.2017 ja nyt hyväksytty neuvottelutulos syntyi juuri ennen joulua. Neuvotteluja käytiin koko syksyn ajan ja ne olivat haastavat. Näkemyserot liittyivät ennen kaikkea kustannustasoon.

– Ilmailuala on positiivisella kasvu-uralla, mikä lisäsi neuvotteluihin kohdistuvia odotuksia. Olen tyytyväinen, että löysimme lopulta ratkaisun, joka sopii molemmille osapuolille ja jolla alan kannattava kasvu voidaan turvata, Paltan johtava asiantuntija Janne Laitinen sanoo.

Sopimuksen piirissä on yli 3 000 työntekijää.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään. Valtakunnansovittelija esitti 31.1.2018 kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina. Finanssiala ry (FA), Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.