Paltan strategisena tavoitteena on luoda Suomeen kilpailukykyiset työmarkkinat. Siihen päästään uudistamalla ja modernisoimalla työelämää, kehittämällä työehtosopimusten sisältöjä ja edistämällä paikallista sopimista.

Noin 150 työehtosopimusta

Palta neuvottelee jäsenyritystensä työehtosopimukset yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Työmarkkina- ja neuvotteluosaamisemme on vahvaa ja monipuolista: vastuullamme on yhteensä noin 150 työehtosopimusta, mikä on suuri osa kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista.

Työehtosopimusneuvottelujen lisäksi autamme jäseniämme sopimusten soveltamisessa ja työsuhdeasioiden tulkinnassa. Järjestämme monipuolista työmarkkina-asioihin liittyvää koulutusta ja tarpeen mukaan myös ala- ja yrityskohtaista työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvää koulutusta.

Noin 2 000 jäsenyritystämme jakaantuvat kuuden eri toimialan alle: logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Lisäksi vastaamme Finanssialan (FA) työmarkkinatoiminnasta.

Lisätietoja jäsenpalveluista Jäseneksi-osiosta.