Palvelualat Suomessa

Työllisyyden ja viennin kasvu syntyvät palveluista

Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä. Yksityiset palvelut ilman kauppaa työllistävät yli miljoona ihmistä, ja myös valtaosa uusista työpaikoista syntyy palvelualoille. Palvelut tuottavat merkittävän osan BKT:stä ja muodostavat ison osan viennistä.

Palvelukauppa on kasvanut maailmalla perinteistä tavarakauppaa nopeammin jo yli vuosikymmenen ajan, ja myös Suomen viennin kasvusta kolme neljäsosaa on tullut palveluista. Palveluissa on korkea kotimaisuusaste, ja niiden tuottamasta arvonlisästä suuri osuus jää Suomeen.

Toimialat

Yksityiset palvelut ovat laaja ja monipuolinen kenttä erilaisia toimialoja, jotka työllistävät yhteensä yli miljoona ihmistä Suomessa. Tutustu yksityisiin palvelutoimialoihin tarkemmin ohessa.

Suhdannekatsaukset

Palta julkaisee kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä suhdannekatsauksen yksityisten palveluiden kehityksestä ja näkymistä.

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti Palbot koostaa automaattisesti sivuillemme aina ajan tasalla olevat tiedot palvelualojen keskeisistä talousluvuista.

Tutkimukset ja julkaisut

Julkaisumme käsittelevät muun muassa palvelutaloutta, digitalisaatiota ja työelämän osaamistarpeita. Sivulta löydät muun muassa kaikki Paltan tutkimukset, kyselyt ja muut julkaisut.

Palvelut työllistävät

0 %

koko yksityisestä sektorista

Palvelualat

0 %

Suomen BKT:stä

Suomen viennin arvosta

0 %

on palveluvientiä