Yksityisten palvelujen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Yksityisten palvelujen osuus Suomen kokonaistuotannosta on tällä hetkellä 42 % kun se 1980-luvun alussa oli vain neljännes. Trendi on samanlainen kaikissa muissa kehittyneissä maissa. Yksityiset palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen yli 300 000 uutta työpaikkaa.

Yhä useampi työllistyy palveluihin

Yksityiset palvelut työllistävät entistä suuremman osan suomalaisista, suurin osa uusista yrityksistä syntyy palveluihin, ja valtaosa kasvuyrityksistä (55 %) toimii palvelualoilla. Taantuman aikana palvelualat ovat kannatelleet työllisyyttä ja sitä kautta suomalaisten hyvinvointia.

Menestyvät palveluyritykset auttavat luomaan suomalaisille vaurautta ja hyvinvointia. Palvelualoilla on 150 000 alle 10 hengen yritystä. Jos jokainen työllistäisi yhden henkilön lisää, nousisi Suomen työllisyysaste 3,7 %-yksikköä.