Palvelualat Suomessa

Palvelualat Suomessa

Työllisyyden ja viennin kasvu syntyvät palveluista

Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä. Yksityiset palvelut ilman kauppaa työllistävät yli miljoona ihmistä, ja myös valtaosa uusista työpaikoista syntyy palvelualoille. Palvelualat tuottavat merkittävän osan BKT:stä ja muodostavat ison osan viennistä.

*Palveluviennin osuus vuoden 2019 tilastojen mukaan.​ Asiakkaiden ilmastopäästöjä vähentävät 35 % yli 5 henkilön yrityksistä, tämä luku koskee vain Paltan edustamia toimialoja.

Palvelukauppa kasvaa nopeasti

Palvelukauppa on kasvanut maailmalla perinteistä tavarakauppaa nopeammin jo yli vuosikymmenen ajan, ja myös Suomen viennin kasvusta valtaosa on tullut 2000-luvulla palveluista. Palveluissa on korkea kotimaisuusaste, ja niiden tuottamasta arvonlisästä suuri osuus jää Suomeen.

Palveluiden toimialat

Yksityiset palvelut ovat laaja ja monipuolinen kenttä erilaisia toimialoja, jotka työllistävät yhteensä yli miljoona ihmistä Suomessa. Tutustu yksityisiin palvelutoimialoihin tarkemmin ohessa.

Yksityiset palvelut ovat monipuolinen kenttä.
Paltan suhdannekatsaukset tarkastelevat yksityisten palveluiden kehitystä.

Suhdannekatsaukset

Palta julkaisee kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä suhdannekatsauksen yksityisten palveluiden kehityksestä ja näkymistä.

Palvelualojen tunnusluvut

Robottiekonomisti Palbot koostaa automaattisesti sivuillemme aina ajan tasalla olevat tiedot palvelualojen keskeisistä talousluvuista.

Robottiekonomisti Palbot koostaa automaattisesti palvelualojen tunnuslukuja.

Tutkimukset ja julkaisut

Julkaisumme käsittelevät muun muassa palvelutaloutta, digitalisaatiota ja työelämän osaamistarpeita. Sivulta löydät muun muassa kaikki Paltan tutkimukset, kyselyt ja muut julkaisut.

Vastuullisuus

Sivuiltamme löydät vastuullisuuteen liittyviä palvelualojen tunnuslukuja ja selvityksiä, palveluyritysten vastuullisuussitoumuksia sekä muita vastuullisuussisältöjämme.