Palveluyritysten liikevaihdon kehitystä mitataan Tilastokeskuksen palveluiden liikevaihtoindeksillä. Liikevaihtoindeksi perustuu suuryritysten osalta myyntitiedustelukyselyyn ja sitä täydennetään muiden yritysten osalta Verohallinnon aineistolla myyntitiedoista.