Palveluvienti on kasvanut jo pitkään tavaravientiä nopeammin. Vuonna 2019 palveluvienti kattoi 33 prosenttia Suomen viennin kokonaisarvosta. Erityisesti korkean osaamisen ja digitaalisoitavissa olevien palveluiden markkinat kasvavat, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun.