Vienti

Palveluiden vienti muodostaa kolmanneksen viennin arvosta

Palveluvienti on kasvanut jo pitkään tavaravientiä nopeammin, ja kattaa lähes kolmasosan Suomen viennin kokonaisarvosta. Erityisesti korkean osaamisen ja digitaalisoitavissa olevien palveluiden markkinat kasvavat, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun. Lisää palveluiden viennistä voit lukea myös täältä.

Palvelualojen tunnusluvut reaaliajassa

Paltan robottiekonomisti Palbot päivittää tämän sivun vientiluvut ja kuvaajat aina automaattisesti heti, kun uusia tilastoja julkaistaan. Linkistä pääset tutustumaan Palbotin kokoamiin muihin tilastoihin sekä robottiekomomistin toimintaan.