Työllisyys

Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) työllistivät Suomessa 1 059 200 ihmistä vuonna 2019. Tämä on yli puolet koko yksityisestä sektorista. Työllisyyden kasvu on nojannut vahvasti palvelualoihin ja näin tulee olemaan jatkossakin. Yksityiset palvelut ovat 2000-luvulla luoneet Suomeen yli 380 000 uutta työpaikkaa.

Palvelualojen tunnusluvut reaaliajassa

Paltan robottiekonomisti Palbot päivittää tämän sivun työllisyysluvut ja kuvaajat aina automaattisesti heti, kun uusia tilastoja julkaistaan. Linkistä pääset tutustumaan Palbotin kokoamiin muihin tilastoihin sekä robottiekomomistin toimintaan.