Työllisyys

Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) työllistävät Suomessa yli miljoona ihmistä. Tämä on yli puolet koko yksityisestä sektorista. Työllisyyden kasvu on nojannut vahvasti palvelualoihin ja näin tulee olemaan jatkossakin. Yksityiset palvelut ovat luoneet Suomeen 2000-luvulla yli 420 000 uutta työpaikkaa. Ennen koronaa kasvu oli vielä tätäkin nopeampaa, mutta koronan myötä työllisyys on laski rajusti monilla palvelutoimialoilla vuonna 2020.

Palvelualojen tunnusluvut reaaliajassa

Paltan robottiekonomisti Palbot päivittää tämän sivun työllisyysluvut ja kuvaajat aina automaattisesti heti, kun uusia tilastoja julkaistaan. Linkistä pääset tutustumaan Palbotin kokoamiin muihin tilastoihin sekä robottiekomomistin toimintaan.