Yritysten luottamus


Palveluyritysten kasvun esteet ja luottamusindikaattorit

Pal­ve­lu­alo­jen luottamusindikaattorit ja kas­vun es­teet pe­rus­tu­vat Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­to EK:n tietoihin. Palveluyritysten arviot suhdannekehityksestä heikkenivät koronakriisin myötä mittaushistorian heikoimpiin lukemiin.

Palvelualojen tunnusluvut reaaliajassa

Paltan robottiekonomisti Palbot päivittää tämän sivun luvut ja kuvaajat aina automaattisesti heti, kun uusia tilastoja julkaistaan. Linkistä pääset tutustumaan Palbotin kokoamiin muihin tilastoihin sekä robottiekomomistin toimintaan.