Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet II/2022: Kasvu taitekohdassa

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, syyskuussa ja maaliskuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.

Palvelualojen henkilöstöodotukset ovat vähentyneet viime vuodesta, mutta ovat toistaiseksi säilyneet kasvusuuntaisina. Työllisten määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,9 prosenttia viime vuodesta, mikä vastaa vajaata 30 000 työllistä. Ensi vuonna työllisten määrä yksityisillä palvelualoilla kasvaa Paltan ennusteen mukaan vain noin prosentilla, eli vajaalla 8 000 työllisellä.

Ensi vuodeksi Suomen taloudelle odotetaan nollakasvua tai lievää taantumaa. Talouden aktiviteetin odotetaan piristyvän uudelleen ensi vuoden loppua kohden. Talouden käänteen odotetaan näkyvän selkeimmin perinteisesti suhdanneherkillä aloilla kuten rakentamisessa ja sen myötä esimerkiksi teknisissä palveluissa. Sen sijaan pandemian jäljiltä toipunut palveluiden kulutus esimerkiksi vapaa-ajan palveluissa ei vähene ensimmäisenä.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu syyskuussa 2022. Seuraava julkaistaan maaliskuussa 2023.

Palvelujen suhdanteet II/2022

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen, chat-päivystys Paltan verkkosivuilla

palbot@palta.fi