Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet I/2023: Kysyntä laskussa

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, useimmiten syyskuussa ja maaliskuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.

Talouden luottamusilmapiiri on kevään myötä hieman parantunut energiakriisin vaikutusten jäätyä ennakoitua maltillisemmiksi. Palveluiden myyntiodotukset ovat kuitenkin painuneet alle keskimääräisen tason. Paltan ennusteen mukaan yksityisten palvelualojen liikevaihdon volyymilla mitattu tuotanto yltää tänä vuonna 2,5 prosentin kasvuun. Tahti hidastuu siten merkittävästi, sillä viime vuonna tuotanto kasvoi yli 6 prosenttia. Yksityisen sektorin talouskasvusta reilut kaksi kolmasosaa tuli viime vuonna palveluista.

Koko palvelualan liikevaihdon volyymi kasvoi viime vuonna 7,4 prosenttia. Volyymit olivat korkeimmillaan vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla paitsi liikenteessä ja logistiikassa. Heikkenevä suhdanne alkaa kuitenkin purra myös palveluihin. Kasvu on hidastunut ja tuotanto-odotukset ovat useimmilla aloilla pudonneet alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu toukokuussa 2023. Seuraava julkaistaan syyskuussa 2023.

Palvelujen suhdanteet I/2023

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Riku Niemi (poissa 8/2025 saakka)

Ekonomisti, Tietopalvelut

riku.niemi@palta.fi

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen, chat-päivystys Paltan verkkosivuilla

palbot@palta.fi