Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet II/2020:
Pohjakosketuksesta kohti pintaa

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, syyskuussa ja maaliskuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.Koronakriisin vaikutukset palveluyrityksiin vaihtelevat voimakkaasti toimialoittain, selviää syyskuun 2020 suhdannekatsauksesta. Liikenne ja logistiikka ovat suurimpia kärsijöitä. Liikevaihdot laskevat ja työpaikkoja katoaa. Palveluvienti putoaa rajusti. Ainoastaan hidasta elpymistä on näköpiirissä.

Koronasta johtuvat matkustusrajoitukset pysäyttivät muun muassa henkilöliikenteen ja vaikeuttivat niin palvelu- kuin tavaravientiä. Kokoontumisrajoitukset peruivat tapahtumia. Toisaalta digitaalisten palveluiden ja etätöiden kannalta kriittisten tieto- ja viestintäpalveluiden kysyntä on jopa kasvanut.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu syyskuussa 2020. Seuraava julkaistaan maaliskuussa 2020.

Palvelujen suhdanteet II/2020

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Lauri Vuori

Ekonomisti, Tietopalvelut

Työmarkkinat ja taloudellinen toimintaympäristö

lauri.vuori@palta.fi

Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen

palbot@palta.fi