Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet II/2023: Kohti laskusuhdannetta

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, useimmiten syyskuussa ja maaliskuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.

Palvelut ovat pitäneet Suomen talouden hitaassa kasvussa. Suomen bruttokansantuote kasvoi 0,6 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä, vaikka rakentamisen ja teollisuuden tuotanto väheni. Jalostustuksen ja palveluiden aktiviteetti on kehittynyt eri suuntiin jo yli vuoden ajan ja maan talous on nojannut vahvasti palveluihin. Jalostuksen aktiviteetti on vähentynyt jo selvästi, palvelutalous on vasta aloittanut laskusuhdanteen.

Työllisyys reagoi heikentyneeseen suhdanteeseen aina viiveellä. Työmarkkinoiden nykyinen tilanne voi kuitenkin osaltaan myös tukea työllisyystilanteen säilymistä verrattain vahvana. Osaavaa työvoimaa on vaikeasti saatavilla ja yritykset pyrkivät pitämään kiinni työntekijöistä entistäkin hanakammin.

Mikäli tämänhetkinen konsensus matalasuhdanteen lyhytaikaisuudesta toteutuu, työvoimavaltaiset palvelualat kannattelevat työllisyyttä sen yli. Lomautuksia ja irtisanomisia tullaan näkemään, mutta suurempi työllisyyden notkahdus ja sitä seuraava, itseään ruokkiva laskuspiraali vältetään.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan liikenteen ja logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu lokakuussa 2023. Seuraava julkaistaan maaliskuussa 2024.

Palvelujen suhdanteet II/2023

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen, chat-päivystys Paltan verkkosivuilla

palbot@palta.fi