Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet I/2024: Lakot tuntuvat

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, useimmiten lokakuussa ja huhtikuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.

Poliittiset työtaistelut ovat aiheuttaneet laajaa vahinkoa myös palvelualoille. Palvelualojen työnantajien Paltan jäsenkyselyn mukaan viime viikkojen poliittisista työtaisteluista on kärsinyt suoraan tai epäsuorasti 65 prosenttia palvelualojen yrityksistä. Palvelualoilla epäsuorat vaikutukset (46 prosenttia) korostuvat, sillä viennistä riippuvaisista työpaikoista yli puolet on palvelualoilla ja kaupassa.

Eniten poliittisista lakoista on kärsinyt liikenne ja logistiikka (henkilö- ja tavaraliikenne). Toimialan yrityksistä suoria tai epäsuoria negatiivisia vaikutuksia ovat kohdanneet lähes kaikki, 91 %.

Pääosin epäsuorat vaikutukset ulottuvat laajasti (70 %) myös erilaisiin teknisiin palveluihin, joihin lukeutuvat muun muassa teollisuuden huolto ja kunnossapito, erikoistunut rakennustoiminta, sekä muut tekniset asennus- ja huoltopalvelut. Hankkeita on peruuntunut ja tuotanto häiriintynyt esimerkiksi tarvikepulasta ja viivästymisistä johtuen.

Kolmanneksi eniten työtaistelut ovat vaikuttaneet hallinto- ja tukipalveluiden liiketoimintaan. Alan yrityksistä 63 prosenttia kertoo lakkojen vaikuttaneen liiketoimintaan joko suoraan (20 %), tai epäsuorasti (43 %). Toimialaan kuuluvat esimerkiksi työnvälitys ja henkilöstön vuokraus, kiinteistöpalvelut, matkanjärjestäjät sekä turvallisuuspalvelut.   

Paltan ennusteen mukaan yksityisten palvelualojen liikevaihdon volyymilla mitattu tuotanto kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, kun viime vuonna kasvu jäi 0,3 prosenttiin.

Kasvun kunnollista käynnistymistä saadaan kuitenkin odottaa vuoden jälkipuoliskolle, eikä tahdista ole odotettavissa erityisen reipasta, sillä koronlaskujen realisoituminen ei tapahdu hetkessä.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan liikenteen ja logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu huhtikuussa 2024. Seuraava julkaistaan lokakuussa 2024.

Palvelujen suhdanteet I/2024

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen, chat-päivystys Paltan verkkosivuilla

palbot@palta.fi