Suhdannekatsaukset

Palvelujen suhdanteet I/2022: Kasvuodotuksia epävarmuudessa

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, syyskuussa ja maaliskuussa. Tällä sivulla on esitelty uusin suhdannekatsaus. Lisäksi löydät linkin kaikkiin suhdannekatsauksiin sivun lopusta.

Venäjän sotatoimet ja niiden talousvaikutukset lykkäävät koronasta kärsineen palveluviennin toipumista ensi vuoteen, kertoo Paltan kevään 2022 suhdannekatsaus. Energia kallistuu, kuljetuskustannukset nousevat ja matkustuksessa on uusia rajoitteita muun muassa Venäjän ilmatilan sulkemisen myötä. Tämä näkyy palvelualoilla erityisesti liikenteessä, logistiikassa ja matkailupalveluissa.

Palvelualojen kasvu- ja työllisyysodotukset ovat kuitenkin kokonaisuutena kasvusuuntaiset.  Maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta liikevaihto kasvaa tänä vuonna Paltan ennusteen mukaan yhteensä 8 prosenttia Paltan edustamilla palvelualoilla eli liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa. Työllisyyden ennakoidaan kasvavan yhteensä 24 000 työllisellä.

Suhdannekatsauksissa yksityisten palveluiden talous-, työllisyys- ja vientinäkymät

Paltan suhdannekatsauksissa tarkastellaan palvelualojen liikevaihto-, työllisyys, ja vientinäkymiä sekä ennusteita. Lisäksi katsauksissa kerrotaan maailmantalouden ja Suomen talousnäkymistä yleisesti sekä analysoidaan tarkemmin eri palvelutoimialojen kehitystä.

Katsauksissa analysoidaan logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Uusin suhdannekatsaus

Uusin suhdannekatsaus on julkaistu maaliskuussa 2022. Seuraava julkaistaan syyskuussa 2022.

Palvelujen suhdanteet I/2022

Aiemmat suhdannekatsaukset

Aiemmat suhdannekatsaukset löydät Tutkimukset ja julkaisut -sivulta.

Arkistoon

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Robottiekonomisti Palbot

Robottiekonomisti, Tietopalvelut

Tiedonhankinta ja teknisten ennusteiden tuottaminen, chat-päivystys Paltan verkkosivuilla

palbot@palta.fi