Tutkimukset ja julkaisut

Tältä sivulta löydät Paltan tutkimukset, suhdannekatsaukset, kyselyt ja muut julkaisut. Julkaisumme käsittelevät muun muassa palvelutaloutta, digitalisaatiota ja työelämän osaamistarpeita.

2024

Palvelujen suhdanteet I/2024

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 10.4.2024.

Lataa raportti

Palvelualojen biodiversiteettiselvitys

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen toiminnan vuoksi ennennäkemätöntä vauhtia. Luontokato on saatava pysähtymään nopeasti, sillä biodiversiteetti on välttämätön pohja ihmiskunnan hyvinvoinnille ja talouden kestävälle kehitykselle. Palvelualoilla on tässä oma tärkeä roolinsa, jota  biodiversiteettihankkeen loppuraportti valottaa.

Lataa raportti

2022–2023

Etlan tutkimus: Palvelut kansainvälisessä kilpailussa

Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa ja millaisia palveluja Suomi vie ja toisaalta tuo. Entä miten palvelukauppa on Suomessa kehittynyt muihin maihin verrattuna? Näihin kysymyksiin pyrkii vastamaan Paltan rahoittama ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan laatima raportti.

Lataa raportti

Palvelujen suhdanteet I/2023

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 3.5.2023.

Lataa katsaus

Palvelujen suhdanteet II/2023

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 4.10.2023.

Lataa katsaus

Paltan jäsenkysely vaaliteemoista

Jäsenkyselyllä kartoitettiin palveluyritysten näkökulmia vaaliteemoihin ja
hallitusohjelmakysymyksiin. Kyselyyn vastasi 162 Paltan jäsenyrityksen johtajaa Paltan edustamilta palvelualoilta ja se toteutettiin 27.2.-3.3.2023.

Lataa raportti

Palvelualojen ilmastokatsaus

Palvelualojen ilmastokatsaus valaisee muun muassa palvelualojen päästökehitystä, palveluyritysten ilmastotyön tilaa sekä vihreän siirtymän liiketoimintapotentiaalia palvelualoilla. Katsaus on julkaistu 17.11.2022.

Lataa raportti

Energiakriisin vaikutukset palveluyrityksiin -kysely

Kyselyssä selvitettiin sähkön hinnannousun ja mahdollisten kiertävien sähkökatkojen vaikutuksia palveluyrityksiin. Kyselyyn vastasi 501 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla. Kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2022.

Lataa raportti

Palvelujen suhdanteet II/2022

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 5.10.2022.

Lataa katsaus

Palvelualojen osaajabarometri 2022

Paltan, Kaupan liiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ja Finanssialan yhteisessä Palvelualojen osaajabarometrissa selvitettiin selvitettiin mm. tulevaisuuden osaamistarpeita. 30.5.2022 julkaistuun osaajabarometriin vastasi johtajia 1120 palveluyrityksestä.

Lataa raportti

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan -selvitys

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan -selvityksessä Upright selvitti 62 eri palvelualoilla toimivan suomalaisyrityksen vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuotantoon. Selvitys julkaistiin 18.5.2022.

Lataa raportti

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset palveluyrityksiin -kysely

4.-11.5.2022 toteutetussa Paltan jäsenkyselyssä kartoitettiin Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia palveluyrityksiin.

Lataa raportti

Palvelujen suhdanteet I/2022

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 8.3.2022, ja se luotaa mm. Venäjän sotatoimien talousvaikutuksia palvelualoilla.

Lataa katsaus

Ekosysteemit palvelualoilla -selvitys

Selvitys kuvailee palveluliiketoimintaan liittyviä liiketoimintaekosysteemejä ja analysoi palvelualojen yritysten verkostomaista liiketoimintaa. Julkaisu on toteutettu osana Paltan vuonna 2021 vetämää hanketta ja selvitystä, jossa rahoittajana toimi työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa raportti

Palvelubarometri

Paltan Palvelubarometri kokoaa yhteen yksityisten palvelualojen tilannekatsauksen muun muassa palveluyritysten määrästä ja sen kehityksestä, alojen työlllisten tiedoista ja palveluiden ulkomaankaupan keskeisistä luvuista.

Lataa Palvelubarometri 2022

2020–2021

Digigallup 11/2021

Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 16–25.11.2021 ja sen toteutti Paltan toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Lataa kyselyn tulokset

Kansainvälisiä osaajia palvelualoille -kysely

Kyselyssä kartoitettiin työvoiman saatavuutta ja työperäistä maahanmuuttoa. Kyselyyn vastasi 129 palveluyrityksen toimitus- tai henkilöstöjohtajaa aikavälillä 8.–12.11.2021.

Lataa kyselyn tulokset

Palvelujen suhdanteet II/2021

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 28.9.2021.

Lataa

Digitaloudesta kasvua -tutkimus

Palveluyritysten digikehitystä kartoittava Digitaloudesta kasvua 2021 -tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa 2021Siihen vastasi yhteensä 504 johtajaa eri palvelutoimialoilta.

Lataa tutkimusraportti

Ilmastokysely

Paltan jäsenille suunnattu kysely palveluyritysten ilmastotoimista. Kysely toteutettiin 3-7.5.2021.

Lataa ilmastokyselyn raportti

Päästövähennyksiä palveluilla – selvitys

Palta ja Gaia Consulting selvittivät pavelualojen hiilijalanjälkeä sekä hiilikädenjälkeä, eli potentiaalia vähentää muiden toimijoiden päästöjä. Selvityksessä tarkasteltiin neljää Paltan edustamaa päätoimialaa: yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, informaatio ja viestintä sekä tekniset palvelut.

Lataa selvitys

Palvelujen suhdanteet I/2021

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 9.3.2021.

Lataa

Digigallup 01/2021

21.2.2021 julkaistussa kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana.

Lataa

Osaamistarpeet koronan jälkeen -kysely

Kyselyllä selvitettiin, kuinka korona on vaikuttanut yritysten osaamissiirtymiin ja -tarpeisiin sekä osaamisen kehittämisen toimintamuotoihin. Julkaistu 3.2.2021.

Lataa

Koronakysely V

Paltan jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista 17.11.2020.

Lataa

Palvelujen suhdanteet II/2020

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 9.9.2020.

Lataa

Koronakysely IV

Paltan jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista 31.8.2020.

Lataa

Digigallup 06/2020

2.7.2020 julkaistussa kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana.

Lataa

Koronakysely III

Paltan jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista 22.6.2020.

Lataa

Tie vähähiiliseen liikenteeseen

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen yhteisen vähähiilitiekartan loppuraportti. Raportti julkaistiin kesäkuussa 2020.

Lataa

Koronakysely II

Paltan jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista 22.6.2020.

Lataa

Koronakysely I

Paltan jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista 19.3.2020.

Lataa

Palvelujen suhdanteet I/2020

Kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Katsaus on julkaistu 9.3.2020.

Lataa

Palvelualojen osaajabarometri

Paltan, Kaupan liiton ja Finanssialan helmikuussa 2020 julkaistulla kyselytutkimuksella selvitettiin mm. osaamistarpeita palveluyrityksissä.

Lataa