Vastuullisuus

Vastuullisuus mahdollistaa kestävän liiketoiminnan. Palvelualoilla vastuullisuus on osa arkea ja jokapäiväistä työtä.

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä. Paltassa toimialana rakennamme suomalaista hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuunkin kautta.

#KaikkiSiitäpuhuvat-kampanjassa kerromme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

#KaikkiSiitäPuhuvat: Ilmasto | Monimuotoisuus | Innovaatiot

Palveluyritykset ovat vastuullisuuden kärkijoukkoa ilmaston ja kestävän kehityksen, innovaatioiden sekä monimuotoisuuden saralla. Tutustu palvelualojen vastuullisuustekoihin yhdeksän yrityksen esimerkkien kautta:


#KaikkiSiitäPuhuvat: Vastuullisuutta ympäristö- ja ilmastoteoilla

Liikenteessä ja logistiikassa tapahtuu tällä hetkellä paljon työtä päästöjen vähentämiseksi. Hyvällä kuljettajakoulutuksella voidaan entistä enemmän vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, ympäristöystävällisempään liikkumiseen sekä asenteisiin. CAP-Group otti ensimmäisenä suomalaisena autokouluyrityksenä simulaattoriopetuksen laajaan käyttöön. Tekniikka ja simulaattoripedagogiikka on yrityksen itse kehittämää. 

– Kaikesta opetusajosta voidaan simulaattorilla suorittaa noin kolmasosa, mikä on merkittävä määrä ilmaston ja ympäristön kannalta. Tämä tarkoittaa noin 75 000 opetusajotuntia simulaattoreilla vuositasolla. Kilometrejä kertyy yli kaksi miljoonaa, joka vastaa meillä noin 300 tonnin CO2-päästövähennystä vuosittain, jos verrokkina on oikea auto”, CAP-Groupin markkinointijohtaja Antti Asumaa kertoo. 

Lue koko artikkeli täältä.

Eltel on sitoutunut olemaan edelläkävijä ja edistämään ennakkoluulottomasti ympäristöystävällisiä infra-alan ratkaisuja. Eltel haluaa osallistua kestävämmän ja toimivamman huomisen rakentamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville.  

– Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimimme melkeinpä Suomen joka kolkassa ja meillä on vastuu sekä mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä, Eltelin toimitusjohtaja Juha Luusua kertoo. 

Energiatehokkuuden parantuminen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen vauhdittavat Suomea kohti hiilineutraaliutta. Samalla sähkön tarve kasvaa. Eltelin kaltaiset yhtiöt huolehtivat siitä, että saatavilla on riittävästi puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa sähköistyvän yhteiskunnan käyttöön. 

Lue koko artikkeli täältä.

Lokakuussa 2021 Posti palkittiin voittajana kansainvälisen World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailun päästövähennyssarjassa. Suomen logistiikka-alan jättiläinen on kovaa vauhtia matkalla täysin päästöttömään liiketoimintaan.

– Jotta voisimme kuljettaa asioita kestävästi myös tulevaisuudessa, meidän on kyettävä toimimaan tuottamatta päästöjä ja varmistettava, että ihmisillä on hyvä olla. Siksi tuoreen vastuullisuusohjelmamme kaksi keskeisintä kulmakiveä ovatkin ympäristö sekä ihmiset, Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn kuvailee. 

Postilla suhtaudutaan kunnianhimoisesti työhön ilmaston vuoksi ja yritys tavoittelee nollapäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Ympäristövastuullista liiketoimintaa Postilla tehdään kuitenkin koko ajan ja yrityksessä siirrytään sähköisiin kulkuvälineisiin vauhdikkaasti. 

Lue koko artikkeli täältä.

#KaikkiSiitäPuhuvat: Monimuotoisuus luo kilpailuetua

DNA:n filosofia on jo pitkään perustunut ajatukselle siitä, että tyytyväiset asiakkaat voi saavuttaa vain, jos henkilöstö voi hyvin. Hyvinvoivan henkilöstön kannalta monimuotoisuus on tärkeässä asemassa.

– Monimuotoisuuden edistäminen on kuitenkin ennen kaikkea vain yksinkertaisesti oikein. Jokaisen työnantajan on tehtävä toimia asian eteen, ja me DNA:lla haluamme ehdottomasti kantaa kortemme kekoon, kertoo vuosia yritysvastuullisuuden parissa työskennellyt DNA:n yritysvastuullisuuspäällikkö Tuuli Nummelin. 

Jotta monimuotoisuus ei olisi DNA:lla vain sanahelinää, on yhtiössä asiaan suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella ja kääritty hihat. Tätä varten yritys on laatinut selkeät tavoitteet monimuotoisuuden edistämiseksi, ja näitä tavoitteita seurataan jatkuvasti. DNA:n tavoitteina ovat muun muassa sukupuolijakauman tasoittaminen sekä monimuotoisuutta koskevan ymmärryksen kasvattaminen yrityksen sisällä. 

Lue koko artikkeli täältä.

Suomalaisissa yrityksissä ymmärretään koko ajan paremmin, että diversiteetti on työelämän dynamo. Kynnys ensimmäiseen kansainväliseen rekrytointiin on usein korkea, mutta se kannattaa, myös pk-yrityksessä, kannustaa Ambinella ohjelmistokehitystä johtava Jaakko Laurila 

– Kansainvälisten osaajien palkkaaminen on meille itsestäänselvyys: haluamme riveihimme parhaat osaajat, eikä osaaminen katso kansallisuutta, sukupuolta tai kielitaitoa. Pienenä yhtiönä kulttuuri ja työskentelytavat ovat meille kilpailuvaltteja, samoin tarpeeksi korkea teknologisten haasteiden taso. 

Laurilan mukaan kansainvälinen työyhteisö lisää globaalien markkinoiden ymmärrystä. Työnantajan kannattaakin aktiivisesti tukea työyhteisön monimuotoisuuden vahvistumista, kasvattaa omaa tietoisuuttaan inkluusiosta sekä kehittää jatkuvasti toimintaa opitun perusteella.  

Lue koko artikkeli täältä.

Korona-aika on kasvattanut tarvetta nopealle työnvälitykselle, jossa esimerkiksi osa-aikaisesti lomautetut työntekijät ja osa-aikaista työvoimaa tarvitsevat työnantajat voivat kohdata toisensa. Eilakaislassa tarpeeseen reagoitiin nopeasti avaamalla helmikuussa 2021 avoin anonyymi osaajapankki, Osaajagalleria, rekrytoivien työnantajien käyttöön.

Monimuotoisuus lisää tutkitusti tuottavuutta ja luovaa ongelmanratkaisua, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja sitä kautta parempaan asiakaskokemukseen. 

– Tavoitteena Osaajagalleriassa on helpottaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia, niin että hakuprosessin alkuvaiheesta jää pois kaikki epärelevantti tieto, kuten hakijan ikä, etninen tausta, sukupuoli ja ulkonäkö. Näin hyöty monimuotoisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta on siinä, että kaikki tiedostamattomat ennakkoasenteet jäävät pois ja mahdollisten ajatusvinoumien vaikutukset minimoituvat, Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth taustoittaa. 

Lue koko artikkeli täältä.

#KaikkiSiitäPuhuvat: Innovaatiot ja uuden luominen vastuullisuuden airuena

Kuopiolainen palveluyritys Biosafe auttaa uusia ruokainnovaatioita markkinoille varmistamalla niiden turvallisuuden. Biosafe on onnistunut rakentamaan oman, tieteeseen perustuvan, tehokkaan ja viranomaisen hyväksymän prosessin muun muassa ruokatuotteissa käytettävien mikrobien antibioottiresistenssin testaamiseen.

– Edistämme muun muassa parempien menetelmien hyödyntämistä ja pyrimme vähentämään antibioottien käyttöä ruoantuotannossa. Neuvojemme avulla asiakkaamme ympäri maailman muuttavat toimintaansa, jotta se on yhä turvallisempaa ja vastuullisempaa, Biosafen toimitusjohtaja Pauliina Halimaa kuvailee. 

Halimaan mukaan asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset myös tiukkenevat jatkuvasti, ja tässä on tärkeää pysyä mukana. Omien vastuullisuustoimenpiteiden tulee olla mietittyjä ja kohdallaan. 

– Suomalaisilla on loistavat valttikortit kansainvälisillä markkinoilla: osaaminen, luotettavuus ja avoimuus. Koulutuksen korkea taso ja sillä pysyminen on avain Suomen kestävään tulevaisuuteen. 

Lue koko artikkeli täältä.

Ihmiset ovat aiempaa tietoisempia ja etsivät aktiivisesti vastuullisempia tapoja kuluttaa. Vaikka Yhdysvalloissa vaatteiden vuokraaminen on ollut arkipäivää jo pitkään, Suomessa vaatevuokraus ei vielä muutama vuosi sitten ollut kovin houkutteleva vaihtoehto uuden ostamiselle. 

– Halusimme tuoda perinteisen vaatteiden vähittäiskaupan rinnalle uuden, vastuullisemman tavan toimia. The Ateljén ydinajatuksena on, että kaikkea ei tarvitse omistaa. Tavoitteenamme on kannustaa sekä brändejä että kuluttajia kestävämpään elämäntyyliin tarjoamalla mahdollisuuden vaatteiden vuokraamiseen, kertoo Mari Kekäle, toinen The Ateljé -vaatelainaamon perustajista. 

Kekäleen mukaan pelkkä puhe kestävistä ja ympäristöystävällisistä materiaaleista ei yksin riitä. Tarvitaan isoa, koko muodin maailmaa ravistelevaa ja kulttuuria muovaavaa muutosta. The Ateljé haluaakin olla osana uudenlaisen ja kestävämmän kulttuurin rakentamista. 

Lue koko artikkeli täältä.

Robottiliiketoiminnan kehittäminen edistää myös vastuullisuutta monella tavalla, tietää Research Team Leader Taru Hakanen VTT:stä. Robottiliiketoimintaa ja -innovaatioita kehittämällä voidaan muun muassa säästää luonnonvaroja, parantaa työturvallisuutta ja tehdä työstä mielekkäämpää. 

Palvelurobotteja on käytössä jo monissa tehtävissä, muun muassa ammattisiivouksessa, vartiointitehtävissä ja sisälogistiikassa esimerkiksi tehtaissa. Nykyroboteissa käyttöaste jää kuitenkin alhaiseksi, sillä robotit tekevät tyypillisesti vain yhtä tehtävää 

– VTT:n hankkeessa kartoitamme, miten palvelurobotit saadaan tulevaisuudessa täyteen käyttöön. Yksi ja sama robotti voi esimerkiksi kuljettaa kauppakeskuksessa päivällä ostoksia ja vartioida keskuksen tiloja yöllä. Kun käyttöastetta saadaan ylös, resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja ympäristöä ja ilmastoa säästyy. 

Lue koko artikkeli täältä.