18.01.2021 -

Paltalex: Työelämän tietosuojan perusteet

Mitä työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöidensä henkilötietojen käsittelyssä?

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Mitä henkilötietoja työnantaja saa käsitellä työntekijöistään?
  • Millä käsittelyperusteilla työnantaja saa käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja?
  • Kuinka kauan työnantaja saa säilyttää henkilöstönsä henkilötietoja?
  • Erityiset henkilötietoryhmät työelämässä – mitä työnantajan tulee huomioida?
  • Miten työntekijöiden terveydentilatietoja kuuluu käsitellä?
  • Koronavirus ja terveydentilatiedot – mitä työnantajan pitää ottaa huomioon?
  • Kuka organisaatiossa saa käsitellä työntekijöiden henkilötietoja?
  • Rekisteröidyn oikeudet ja työelämä – voiko työntekijä pyytää työnantajaa poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot?
  • Kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta – sallittua vai ei?

Koulutus on suunnattu organisaation esimiehille, HR-asiantuntijoille ja muille henkilöstön henkilötietoja käsitteleville organisaation tahoille.

Kouluttajana toimii lakimies Anna Huusko.

Aika ja paikka:

Aika:  19.3.2021 klo 9.00–12.00
Paikka: Webinaari