18.01.2021 -

Paltalex: Työaikalaki

Työaikalaki on yksi keskeisimmistä työelämän laeista. Koulutuksessa käydään läpi työaikalain keskeistä sisältöä. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi työaikalain soveltamisalaa, työajan määritelmää sekä miten säännöllinen työaika voidaan työaikalain mukaan järjestää ja mitä lepoajoista on hyvä tietää.

Koulutuksessa saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin:

  1. Voidaanko yöllä teettää työtä?
  2. Voiko jo annettua työvuoroluetteloa muuttaa?
  3. Voidaanko ylityökorvaus antaa vapaa-aikana?
  4. Mitä ovat liukuva työaika ja joustotyöaika?
  5. Miten pitkä vuorokausilepo tulee antaa?
  6. Mikä on työajan tasoittumissuunnitelma?

Koulutus on suunnattu esimiehille, HR:n edustajille ja juridiikan asiantuntijoille. 

Kouluttajana lakimies Jaakko Sainio.

Aika ja paikka:

Aika: to 20.5.2021 klo 9-12.
Paikka: Webinaari. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse, samoin kuin tarkemmat ohjeet webinaarin toiminnasta.