Tiedotteet

Palta ja Demola Global selvittävät suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia aasi...

Palvelualojen työnantajat Palta on käynnistänyt yhdessä suomalaisen palveluyrityksen Demola Globalin kanssa hankkeen, jossa selvitetään itäaasialaisten alustojen potentiaalia suomalaisyritysten kansainvälistymisessä. Projektin tavoitteena on tunnistaa etenkin palveluyrityksille hyödyllisiä kasvavia alustoja ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Tunnettuja aasialaisia alustoja ovat muun muassa kiinalaiset Alibaba, Baidu ja WeChat.

Työelämähankkeella vahvistetaan rahoitusalan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta

Rahoitusalalla on 11.11.2020 käynnistetty yhteinen kehittämishanke, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusalan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Tarkoituksena on kerätä tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille.