26.01.2023 -

Ammattiliitoilta lakkovaroitus taloushallintoalalle – ratkaisua haetaan sovittelun kautta

, , ,

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 26.1.2023 antaneet taloushallintoalaa koskevan lakkovaroituksen. Työnseisauksen on ilmoitettu alkavan 10.2.2023 klo 00:01 ja päättyvän 13.2.2023 klo 23:59. Lakkovaroituksen vuoksi taloushallintoalan neuvotteluita jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla.

Aiemmin ammattiliitot ovat jo ilmoittaneet 25.1.2023 alkavasta liukumasaldojen kerryttämiskiellosta alalle.

Palta pitää ilmoitettuja työtaistelutoimia kohtuuttomina eikä näe niiden millään tavoin edistävän alan neuvotteluja.

– Alan neuvotteluja on käyty joulukuusta lähtien. Olemme esittäneet tavoitteita ja pyrkineet niistä keskustelemaan, mutta ERTOlla ja Prolla ei ole ollut halua ratkaisuehdotuksista neuvottelemiseen tässä pöydässä. Tekstikysymyksissä edistymistä ei ole tapahtunut, eikä palkkaratkaisusta vielä ole päästy edes keskustelemaan, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo.

– Olemme pettyneitä, että ammattiliitot päätyivät työtaisteluilmoitukseen tälläkin neuvottelukierroksella. Toivomme, että ratkaisu löytyisi rakentavasti neuvotellen, ei työtaisteluilla uhkaamalla.

Jokainen alan työntekijä päättää itse, osallistuuko hän lakkoon vai ei. Tämä koskee myös ERTOn ja Pron jäseniä, eli myös heillä on oikeus tehdä työnsä ja saada palkkansa normaalisti. Mitään työntekijöihin kohdistettuja painostustoimenpiteitä ammattiliittojen taholta ei työpaikoilla tule hyväksyä.

Lisätiedot:

Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi