01.11.2023 -

Ammattiliitot ilmoittivat uusista poliittisista työtaisteluista

, ,

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen ammattiliitot ilmoittivat 31.10. aloittavansa uuden aallon poliittisia työtaistelutoimenpiteitä 7.11. alkaen. Työtaistelutoimenpiteillä liitot kertovat vastustavansa hallituksen esittämiä työelämäuudistuksia sekä leikkauksia. Myös Ammattiliitto Pro tiedotti 1.11. valmistautuvansa uusiin poliittisiin työtaistelutoimiin 7.11. alkaen.

Ammattiliittojen ilmoittama aiempi kolmen viikon työtaistelujen sarja oli viikolla 39–41, ja näiden lisäksi työtaisteluilmoituksia on lokakuussa annettu mm. vakuutus- ja ICT-aloille.

Uuden aallon työtaistelutoimien kerrotaan olevan kestoltaan aiempia pidempiä ja laajuudeltaan kattavampia. Enintään vuorokauden mittaisia lakkoja eri aloilla tai yrityksissä järjestetään tiistaista 7.11. alkaen neljän viikon ajan vaalipiireittäin.

Huomioitavaa poliittisissa työtaisteluissa

  • Poliittiset työtaistelut ovat laillisia työtaistelutoimenpiteitä Suomessa.
  • Työtaisteluun osallistuvalle ei makseta palkkaa työstä poissaolon ajalta.
  • Työtaisteluun osallistuminen tai sen ulkopuolelle jääminen on jokaisen työntekijän omassa päätösvallassa.
  • Jos osa työhaluisista työntekijöistä jää ilman työtä sen takia, että töiden järjestäminen ei onnistu lakkoon osallistuvien poissaolon vuoksi, kyseisille työntekijöille on maksettava palkka myös siltä ajalta, kun he ovat ilman työtä.

Minna Ääri
Johtaja, Työmarkkinat
+358 20 595 5083
+358 40 559 0833
minna.aari@palta.fi