12.09.2018 -

Elokuva- ja teatterialan häirintää selvitetty

,

Palta pitää hyvänä asiana sitä, että häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta keskustellaan ja havaittuihin epäkohtiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti. Nyt julkaistu selvitys voi tuoda lisätietoa alan tilanteesta ja auttaa arvioimaan häirintäilmiön laajuutta ja esiintymismuotoja.

Palta korostaa, että häirintä ja epäasiallinen kohtelu ei ole ainoastaan elokuva- ja teatterialan ongelma, vaikka julkisuudessa juuri tämä ala on noussut näyttävästi otsikoihin. Häirintää ja epäasiallista kohtelua esiintyy eri aloilla yhteiskunnassa eivätkä elokuva- ja teatteriala ole tässä mielessä poikkeuksellisia aloja. Viime vuosina elokuva-alaa koskevassa työsuojeluvalvonnassa häirintä ei ole noussut erityisesti esiin ja työsuojeluviranomaiset ovat todenneet, että tuotantoyhtiöissä työturvallisuusnäkökulmat on huomioitu hyvin. Tuotantoyhtiöiden omassa intressissä on pitää työntekijöistä hyvää huolta ja tästä syystä monissa yrityksissä on jo nyt käytössä selkeät pelisäännöt ja tehokkaat toimintamallit ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Selvityshenkilön raportti on laaja.  Ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, että selvityksessä esitetään mittavia, pitkälle meneviä ja osittain päällekkäisiä ehdotuksia alalle. Näihin on perehdyttävä tarkemmin ennen kuin voidaan arvioida niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ehdotuksia on tarkasteltava suhteessa olosuhteisiin, joissa erilaisia tuotantoja tehdään. Vaikka asia on tärkeä ja on hyvä asia, että häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä keskustellaan, toteutettavien toimenpiteiden tulee soveltua alan erityisolosuhteisiin ja olla toteuttamiskelpoisia.

Palta järjestää jäsenistölleen alan työehtosopimukseen liittyvää yleistä koulutusta ja neuvoo työlainsäädäntöön ja elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työnantajaliittoon järjestäytyneet yritykset saavat työsuojeluun ja hyviin työnantajakäytäntöihin liittyvää neuvontaa sekä tässä asiassa että laajemminkin erilaisissa työelämäkysymyksissä.

Palta osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään alan toimijoille tarkoitettuun keskustelutilaisuuteen 17.9. ja valmistautuu esittämään siellä yksityiskohtaisempia huomioita selvityksestä ja siihen sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Lisätietoja:

työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, p. 040 705 0939

asiantuntija Heidi Laitinen, p. 040 594 7098