11.11.2020 -

Elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämishanke käyntiin: resilienssiä ja kilpailukykyä epävarmassa maailmassa

, ,

Elokuva- ja tv-tuotantoalalla on käynnistynyt alan tulevaisuutta luotaava työmarkkinajärjestöjen ja alan yritysten ja työntekijöiden yhteishanke. Sen avulla pyritään kartoittamaan, minkälaisilla uusilla käytännöillä tuotantoyritysten selviytymis-, sopeutumis- ja ennakointikykyä eli resilienssiä sekä kansainvälistä kilpailukykyä voitaisiin kasvattaa. Samalla luodaan yhteinen tilannekuva elokuva- ja tv-alalla tehtävän työn tulevaisuuden näkymistä ja osaamistarpeista.

Koronaepidemia ja sen rajoittamiseksi toteutetut toimet ovat vaikeuttaneet elokuva- ja tv-tuotantoalalla tehtävää työtä. Koronakriisin vuoksi on jouduttu siirtämään tuotantoja, etsimään vaihtoehtoisia kuvauspaikkoja ja muuttamaan vakiintuneita tuotantokonsepteja. Tuotantojen toteuttamiseksi alan yritykset ovat joutuneet myös miettimään erilaisia turvallisen työskentelyn tapoja ja luomaan uusia kuvauskäytäntöjä.

Epävarmuus tulevista olosuhteista jatkuu edelleen ja vaikuttaa olennaisesti tulevien tuotantojen suunnitteluun. Sopimusosapuolten tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä selviämään haasteellisista olosuhteista ja varmistamaan suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset ja kansainvälinen kilpailukyky. Hanke toteutetaan yhteistyössä tuotantoyhtiöiden ja niiden henkilökunnan kanssa ja saatuja havaintoja ja hyviä työpaikkakäytäntöjä jaetaan myös muille luoville aloille. Yhteisellä hankkeella vahvistetaan myös alan yhteistyökulttuuria ja työmarkkinayhteistyötä. Osana hanketta on tarkoitus kehittää tilastointia, koska se tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja sitä kautta alan suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Työ käynnistyy alan työpaikoille suunnatulla kyselytutkimuksella. Haastattelujen avulla muodostetaan tilannekuva siitä, minkälaisia uusia käytäntöjä ja toimintatapoja työpaikoilla on otettu käyttöön ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Saatujen tietojen perusteella kootaan ja työstetään yhdessä alan yritysten kanssa parhaita työpaikkakäytäntöjä, joilla kehitetään osaamista ja kykyä reagoida ja mukauttaa toimintaa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.

Tukea hankkeeseen on saatu TYÖ2030-ohjelman rahoituksesta ja siinä ovat mukana elokuva- ja tv-tuotantoalan sopimusosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto sekä Suomen Journalistiliitto.

Lisätietoja:

Anu Sajavaara / Palvelualojen työnantajat Palta
p. 040 705 0939

Petri Savolainen / Suomen Journalistiliitto
p. 050 534 2485

Karola Baran / Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
p. 040 014 2050