12.09.2018 -

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työskentelykulttuuria kehitettävä yhdessä

,

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja luodaan alalle soveltuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja.

– Työmarkkinaosapuolten on omalta osaltaan otettava koppi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, toteaa Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Palta, Journalistiliitto ja Teme korostavat sitä, että yhteisesti sovituissa toimenpiteissä otetaan myös huomioon tv-tuotantoala eikä ainoastaan elokuva-ala.

– Nyt julkaistu selvitys antaa suuntaviivoja alan kehittämiseen. Selvityksessä todetaankin, että alalla on jo ryhdytty moniin toimenpiteisiin ja laadittu muun muassa yhteistä ohjeistusta, jota kaikki alan toimijat voivat hyödyntää, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

– Alalle on ominaista työsuhteiden lyhyys ja projektiluonteisuus ja erityisesti siksi pidämme tärkeänä työolosuhteiden jatkuvaa kehittämistä ja toimivan luottamusmiesjärjestelmän rakentamista, jatkaa toiminnanjohtaja Karola Baran Temestä.

Liitot suunnittelevat parhaillaan yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa alan tarpeista lähtevää työturvallisuuskoulutusta, johon on tarkoitus sisällyttää myös häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen liittyvä ohjeistus.

Vain osa elokuva- ja tv-tuotantoalan yrityksistä on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Suuri osa alan työntekijöistä työskentelee näissä yrityksissä. Liittoon järjestäytyneet tuotantoyhtiöt voivat soveltaa elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta ja saada liittojen tarjoamaa koulutusta ja neuvontaa työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Liitot antavat myös neuvontaa alan työehtosopimukseen sisältyvien työehtojen soveltamisessa.

Lisätietoja:

Anu Sajavaara, työmarkkinapäällikkö, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, p. 040 705 0939

Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja, Suomen Journalistiliitto ry, p. 050 534 2485

Karola Baran, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, p. 040 014 2050