22.10.2018 -

Helsinki-Vantaan turvatarkastajien ulosmarssi on laiton

,

Lakko on yksiselitteisesti laiton, koska se kohdistuu työnantajan lakisääteiseen työnjohto-oikeuteen ja toteutetaan voimassa olevaan työehtosopimuksen eli työrauhavelvollisuuden aikana. Erityisen kummallisen asiasta tekee se, että vastaava asia on vasta ollut työtuomioistuimen käsittelyssä, ja sen kanta kysymykseen on selvä.

Ilmailualan Unioni IAU järjesti laittoman lakon Airpron virka-asua koskien edellisen kerran syksyllä 2016. Tuolloin kyse oli IAU:n oman pinssin pitämisestä Airpron virka-asussa. Työtuomioistuin on tässä nk. pinssi-gaten tuomiossa todennut, että työnantajalla on direktio-oikeutensa nojalla oikeus määrätä työntekijöilleen kustantamasta työasusta ja myös siitä, saako työasuun kiinnittää ylimääräisiä osia, kuten esimerkiksi pinssejä.

Työrauhajärjestelmä tulisi pikaisesti saattaa tasapainoon – nyt laittomilla lakoilla voidaan surutta aiheuttaa yritykselle taloudellisia vahinkoja ilman mitään vastuuta syntyneistä menetyksistä.

– Nykytilanne on täysin kohtuuton, toteaa PALTAn johtava asiantuntija Hanne Salonen.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Hanne Salonen, p. 0405204877

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.