11.01.2022 -

ICT-alan ja arkkitehtisuunnittelualan ylempiä toimihenkilöitä koskevat uudet työehtosopimukset hyväksytty

, , , ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet hallinnoissaan ICT-alan ylempiä toimihenkilöitä sekä arkkitehtisuunnittelualan ylempiä toimihenkilöitä koskevat uudet työehtosopimukset. Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksen hyväksyi myös Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry.

ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi on 11.1.2022–30.11.2023, joista jälkimmäinen on ns. optiovuosi. Sopimuksen piiriin kuuluu kaikkiaan noin 3900 ylempää toimihenkilöä.

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.12.2021–30.11.2023, joista jälkimmäinen vuosi on ns. optiovuosi. Sopimuksen piirissä on noin 2100 ylempää toimihenkilöä.

Kustannustasoltaan molemmat työehtosopimukset noudattavat Teknologiateollisuuden työnantajien ja YTN:n sopimaa linjaa. Palkkaratkaisuista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, nostetaan palkkoja vuonna 2022 niin kutsutun perälaudan mukaisesti 1,8 %, josta 0,9 % yleiskorotuksena ja 0,9 % työnantajan osoittamana eränä. Vuoden 2023 korotuksista sovitaan ICT-alan ylempien toimihenkilöiden osalta 31.10.2022 mennessä ja arkkitehtisuunnittelualan osalta 30.10.2022 mennessä.

– Molempien työehtospimusten osalta neuvotteluita käytiin hyvässä yhteishengessä ja ratkaisuhakuisesti, siitä iso kiitos neuvottelijoille, työmarkkinajohtaja Minna Ääri Paltasta sanoo.

Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi