13.03.2020 -

ICT-alan neuvotteluissa ei vieläkään ratkaisua

, ,

ICT-toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2019 lähtien. Neuvottelut ovat edenneet hitaasti eikä merkittävää edistystä ole tapahtunut tiiviistä neuvottelutahdista huolimatta. Muilla sopimusaloilla Pro on tehnyt vastuullisesti sopimusratkaisuja ja uusia sopimuksia on syntynyt jatkuvasti.

Pandemiatilanne vaikeuttaa olennaisesti keskeneräisiä neuvotteluja. Palta on tänään esittänyt Prolle mahdollisuutta tehdä nopeasti yleisen linjan mukainen neuvotteluratkaisu. Pro ei valitettavasti kuitenkaan ole tarttunut tähän mahdollisuuteen.

– Seuraamme jatkuvasti pandemiatilanteen kehittymistä ja viranomaisten suosituksia ja kokoontumisrajoituksia. Vaikka fyysisiä tapaamisia ei pystyttäisikään jatkossa järjestämään, Paltalla on valmius tehdä sopimus milloin tahansa teknisiä mahdollisuuksia hyväksi käyttäen, sanoo Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Palta on kertonut olevansa valmis luopumaan palkattomista kiky-tunneista, jos kiky-pidennyksillä tavoiteltu kustannushyöty voidaan saavuttaa muilla tavoilla. Palkattomien tuntien poisto on ollut Pron keskeinen neuvottelutavoite tällä neuvottelukierroksella. Palta on tehnyt useita esityksiä kuluneiden viikkojen aikana siitä, miten poistuvat palkattomat kiky-tunnit voitaisiin realistisella tavalla kompensoida palkallisella työllä ja esimerkiksi osaamisen kehittämisellä. Prolle on myös tarjottu jatkuvasti mahdollisuutta esittää omia näkemyksiään kompensaatioratkaisuista. Pron esityksissä ei nyt ole riittävästi sellaisia elementtejä, joista ratkaisu syntyy. Muissa sopimuspöydissä sovittuja ratkaisuja Pro ei ole halunnut hyödyntää tällä sopimusalalla. Kaikissa muissa jo tehdyissä ja hyväksytyissä työehtosopimusratkaisuissa kiky-tunnit on kompensoitu tavalla tai toisella.

– ICT-alan neuvottelukulttuuri on ollut jo pitkään haasteellinen. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä liittojen välillä kuluneen sopimuskauden aikana. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan näytä kantavan sopimusneuvotteluihin asti. Pron asenne tässä neuvottelupöydässä näyttää valitettavasti siirtävän ratkaisua pidemmälle kevääseen. Nopeasti muuttuvassa ja kriisiytyvässä talous- ja työllisyystilanteessa tämä on huolestuttavaa ICT-alalla tehtävän työn ja koko yhteiskunnan kannalta. Toivomme, että Pro tarkistaa esityksiään, jolloin neuvottelut voitaisiin saattaa nopeasti päätökseen, toteaa Sajavaara.

Lisätietoja