22.03.2023 -

ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus hyväksytty

, , ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet hallinnoissaan ICT-alan ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 4860 henkilöä.

Uudistettu työehtosopimus on voimassa 31.12.2024 asti. Palkkaratkaisusta sovitaan vuosina 2023 ja 2024 ensisijaisesti paikallisesti. Vuoden 2023 paikallinen palkkaratkaisu tulee neuvotella 30.4.2023 mennessä ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä 1.4.2023 lukien. Lisäksi maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,5 prosenttia ylemmän toimihenkilön helmikuun kuukausipalkasta laskettuna. Mikäli esimerkiksi paikallisen palkkaratkaisun neuvottelut ovat vielä kesken, tai järjestelmäteknisistä syistä korotuksia ei saada maksun huhtikuun palkanmaksussa, voidaan korotukset maksaa takautuvasti ja ilman viivästyskorkoja viimeistään kesäkuun 2023 palkanmaksussa.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.2.2024 lukien 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 1,2 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Emilia Uotila, 040 509 9005, emilia.uotila@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Asiantuntija Ulla-Maija Poutiainen, 040 838 2498, ulla-maija.poutiainen@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Emilia Uotila

Asiantuntija, Työmarkkinat

ICT-ala, viestinnän sopimusalat

emilia.uotila@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.